• Vážení hráči, v úterý 24. dubna proběhne aktualizace hry na verzi 2.263. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, Kolo štěstí bohyně Týché je zbrusu nová událost, která vám nabízí jedinečný způsob, jak vyhrát fantastické ceny. Více informací najdete na herním fóru

Duše Sparty - Král Lakedaimón

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

Král Lakedaimón

Guest
Duše Sparty​

Úvod
Mladý, ale silný chlapec se procházel se svým otcem po Spartě, když se ho najednou zeptá: „Otče, kdo to byl Král Lakedaimón? Všude jsou jeho sochy, mí učitelé mi vyprávěli, že to byl něco jako otec Sparty, její zakladatel... Je to pravda otče?“
- „Inu, je to dlouhý příběh, ale dobrá. Všechno to začalo tehdy, když…

Počátek
Hrdí rytíři na bílých koních, nesoucí svou zástavu, v počtu šesti mužů, následovali jednoho z nich, směrem na západ, k branám Sparty. Projížděli polem obilí , které se při odrazu slunečního svitu zdálo jako by bylo ze zlata. Od moře vál studený vítr. Lidé ve vesnicích a na předměstích nečinně stáli a zanechávali své práce, když kolem nich projela šestice hrdých mužů. Všem se zastavoval dech, když je z dálky spatřili. Dobře poznávali zástavu, jenž nesli – Kladivo drtíce štít – symbolizující válku. Když šestice dorazila na místo, slunce již zapadalo za špičaté hory Spartského údolí. Před zavřenými branami Sparty seskočil z koně jen jeden z jezdců, byl to jejich vůdce – Fenclik, zvaný Dobyvatel. Seskočil z koně a předal zapečetěný svitek do rukou jednomu ze správců Krále Lakedaimóna, krále Sparty.

Vzkaz od Kladivářů
Správce rozrazil mramorové dveře senátu dokořán a uviděl Krále Lakedaimóna, který právě promýšlel bitevní plány, ihned na něj zvolal: „Pane, jsou zde, tedy byli zde, přímo před branami Sparty, oni měli tu drzost! Zde můj pane “ ( Správce pokládá svitek na stůl před Krále ) „posílají Vám tuto zprávu.“ Král otevřel svitek, při čtení se mu však rozklepali ruce, po přečtení chvíli nemluvil a v místnosti nastalo hrobové ticho. Správce celý u vytržení vznesl dotaz: „ Kladiváři, že ano, můj pane? Vyhlásili nám válku, že ano? Je to náš konec pane… Jich je šest, zdrancovali a vypálili již mnoho měst a nyní se jejich zrak upřel přímo na nás. Máme jen jednoho spojence, Vašeho přítele, krále Drakóna z Athén… “Král vstal a promluvil: „Ano, máš pravdu, Kladiváři vyhlásili Spartě válku.“

Přípravy na válku
Král Lakedaimón se procházel po Spartě, rozmlouval s obyvateli i s veliteli… Zvažoval možnosti a řešení jak dál. Byl to sice velice mladý muž, avšak vynikal svou bojovou strategií a svou povahou – bojval vždy až do posledního dechu, nevzdával se. Rozhodl se tedy bránit Spartu a svůj lid. Jako první poslal zprávu svému spojenci a informoval jej. Král Drakón z Athén, na žádost Lakedaimóna, začal aktivně napadat Kladiváře, aby dal Spartě trochu času – bylo třeba zabezpečit Spartu proti agresorům. Ve Spartě se začaly opevňovat hradby a chystat pasti, jámy, vodní přikopy… Samotný Král Lakedaimón nechal dvěma neznámým mužům v kápích vyplatit tučnou odměnu ve stříbrňácích, aby bránili jeho město proti nepřátelským zvědům. Všichni muži, jenž byli schopni udržet meč a štít, byli z vesnic odvedeni do Sparty, aby tam naplnili svou občanskou povinnost, věrnost svému králi. V akademiích se začali velitelé vyučovat, jak správně velet armádě, jak využívat falangu v boji, jak manévrovat s loďstvem, jak zkrátit cestu lodím za pomocí kartografie… Ve městě byla také zavedena branná povinnost a vznikaly milice. Přípravy byly v plném proudu, válka se blížila, Sparta na ni však již byla připravena.

Vyslanec
Do Sparty vjíždí jezdec, projíždí kolem stráží a zdraví je. Je to vyslanec z Athén, jenž si přeje mluvit s králem Sparty. Vyslanec vstupuje do senátu, poklekne si před krále a praví: „ Pane, jsem zde, abych Vám vylíčil boj, který svedl Král Drakón na jihu ostrova s Kladiváři. Podařilo se mu zabrat dvě města Kladivářů ve svůj prospěch a zničit tak dva z nich. Nyní je však sám proti čtyřem a je bez vojska můj pane. Denně jej drancují, jeho lid je hladem, žádáme Vás, aby jste jednal, pane! “

„ Past “
Král Lakedaimón vysílá ze Sparty malý útok do srdce Kladivářů na jejich velitele Fenclika. Jde o provokační útok … „ Past zabrala. “ Na Spartu se valí čtyři útoky od Kladívářů. Sparta je již připravena. Lučištníci zaujímají své pozice, milice je povolána a za hradbami se seřazují do zástupů mocné falangy. První dva útoky jsou odvráceny. Třetí útok vede nejstarší z řádu Kladivářů, zkušený velitel Kubasu – ani on však proti Spartské houževnatosti neuspěl. Na Spartu se valí poslední útok, v čele na bílém koni jede Fenclik, zvaný Dobyvatel, osobně. Minoutauři probořili bránu Sparty, lučištníci na věžích jsou zabíjeny nestvůry z nebes, jenž vypadají jako okřídlení lvi. Nakonec je to však Sparta s pár přeživšími, kdo zvítězil.

Poslední úder
Sparta krvácí, avšak je denně zásobovaná spojenci z Athén. Po týdenních přípravách se král Sparty rozhodne válku ukončit, říká: „Buď my nebo oni, nemůžeme dále čekat a nechávat našeho spojence trpět za nás! “ Král kráčí k posvátné Spartské Agoře, kde se k němu pomalu scházel lid z celého okolí. Postaví se na velký kámen a praví: „S vycházejícím sluncem vezmeme Fenclika Dobyvatele útokem!“ Útok byl úspěšný, Fenclik padl v souboji pod mečem Spartského krále. Město poté získal král Sparty a připojil jej ke svému území. Kladiváři se poté rozpadli a opustili svá města, zbyla z nich jen prázdná města, jen „města duchů“, jak říkávali starci. A ikdyž měl Král Lakedaimón již tři města, vrátil se právě do Sparty, aby odtamtud vládnul své říši…

Závěr
A to jest synu, Král Lakedaimón a dějiny naší Sparty. V těchto zdech je historie, synu. Avšak pamatuj si tohle:
„Budovy nejsou to, co dává Spartě duši. Jsou to lidé, co zde žijí, jsou to hory, které obklopují naše město a Spartští bojovníci, kteří padli, abychom my, mohli být hrdí a svobodní obyvatelé Sparty.“
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru