• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

Historie - alkom

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser

Guest
Nacházíme se v Starověkém Řecku v době 800 př. n. l. Žije tu jeden panovník, jménem Alkom, který si získal město. To město bylo slabé a skoro bez obyvatel. „S tím musím něco udělat“ řekl si Alkom a začal. Sháněl všechny obyvatele, co tam žily, a přidělil jim úkoly. Udělat kamenolom, připravit dřevorubce, uklidit statek. A všechno mohlo začít. Ve městě byl klid, všichni někde pracovali. Všichni pracovali v dolech a statcích. Alkom si řekl: tohle změním, takhle prázdno tady nemůže být. Tak přišel do statku a začal jim pomáhat. Vylepšoval dům, rozšiřoval pole, připravoval jídlo a to vše proto, aby tam mohlo žít víc obyvatel. Až byl s prací hotov, tak opravdu zde žilo více lidí. Hned jak se najedli, dal jim příkaz „Pomáhejte v dolech.“. Tak odběhli. Ale hned se vrátili, a říkají „Nemůžeme pracovat. Nikde není místo. Musíte doly rozšířit, abychom se tam vešli.“. Alkom řekl: „do práce“. Tak vzal lidi a šli kopat, škrabat a rozšiřovat všechny doly. Ale už byl večer. Tak šel spát a říká si: „Je skvělé, že obyvatelé města se obětují a budou pracovat každý den 24hodin, úplně bez spánku.“. Tak to šlo spoustu dnů a týdnů, až jednoho dne si Alkom uvědomil, že takhle dobře se pořád mít nebudou. „Musíme postavit Kasárna“ řekl a šel za moudrým rádcem. Když tam došel, ptal se: „Moudrý rádče, co potřebujeme a co potřebujeme na kasárna“. Na to rádce odpověděl: „Tady máš posvátný svitek, který ti pomůže, abys měl moudrost a mohl vědět vše, co potřebuješ.
Sotva se Alkom vrátil do města, oznamoval lidu: „nesu něco, co nám pomůže ze všeho, co nám osud nachystá. Ať je to třeba dobývající se k nám město.“ a zvedl mocný svitek. Tak vystavěli, co potřebovali a udělali kasárna. Ale zjistili, že potřebují stříbro a tak vykopali stříbrný důl. Až měli dostatek surovin, aby mohli připravit a vycvičit vojáky, udělali nejvíc vojáků, co mohli.
Až měli obranu připravenou, věděli, že s tímto vojskem moc dlouho neobstojí, potřebují pomoc boží od boha Zeuse. Proto se podívali do svitku a pomohli se vším, co potřebovali na uctívání bohů – chrám. Až měli chrám připravený, poslali pár lidí, aby se modlili pro krále bohů jménem Zeus.
Potom vše rozšiřovali, aby tam mohlo pracovat co nejvíce dělníků. Takhle to šlo dál.
Ale najednou se před branami objevil barbarský útok. Byl to krutý boj, ale nakonec vojáci našeho vyhráli. Potom se Alkom dozvěděl, že jeden voják viděl, že v ostatních městech měli hoplity, lučištníky a další vojáky. Šli si do toho města pro radu, a dozvěděli se, že potřebují mít výzkum, a na výzkumy akademii. Tak postavili akademii, a dali tam pracovat obyvatele. Dali si vyzkoumat různé věci, které potřebovali. Takhle to šlo poklidně dál. Brzo cvičili i Minotaury a mantikori.
O pár týdnů později se k Alkomovi doneslo, že můžou postavit kolonizační loď. Jakmile ji postavili, vypluli s kolonizační lodí a čluny na místo, kde založili další město. Alkom se sice staral o dvě města, ale v tom mu pomohl svitek, pomocí kterého se dostal rychle z jednoho města do druhého.

Alkom žije dál se svými městy, i se svým příběhem… :grepolis
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru