• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

Historie - Goldhase

  • Zakladatel vlákna DeletedUser9109
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser9109

Guest
Báje o nemocném králi, zvědavém princi, mrtvolách a jiných pamětihodnostech

„Když bouře v dáli zaduní,
blesk zalomí se nad obzor,
když vlny přístav pustoší
a vichr zaburácí z hor,
hleď, synu, moudré svitky číst,
v nich najít svého žití vzor.


Já, král, jsem sláb a churavím,
nepřátel šiky obklopen,
kteří nám muže zabíjí,
kteří nám kradou naši zem.
Snad v svitcích moudrost ukryta,
snad lze temnotu změnit v den.


Rod náš z dob dávných shromáždil,
však víš, těch svitků na tisíc.
Však, žel, ani z nás nejstarší
nemohou rozluštit je víc,
neb mrtvá řeč ta, a neznámé
znaky nám z nich hledí vstříc.“


„Vím, moudrý že kdo předků svých
pečlivě činy prozkoumá.
Jen moudrý ví , jsa poučen,
kde leží cesta vítězná.
Však kdo, můj otče převzácný,
kdo dávný text ten přečíst zná?“


„Snad žije muž ten, synu můj.
On o samotě přebývá,
tam na hoře nad městem
z darů v jeskyni přežívá.
Snad pomůže ti poustevník,
jenž se zvěří jen mluvívá.“


Tu vydal se princ zvídavý
až na vrch hory vysoké,
kde svatý kněz žil v ústraní,
sám, vedle zvěře divoké,
ten přetajemný poustevník,
znalosti jehož jsou hluboké.


„Ó moudrý starče vážený“,
uctivě pak hoch kmetu děl,
„Pověz, zda umíš svitky číst,
tak že bych já jim rozuměl,
vítězný bych z nich slyšel smích,
žal proher bych z nich uslyšel?“


„Moudrý to, chlapče, záměr máš“,
řek’ mudrc hlasem dojatým,
„Že slova dávná slyšet chceš
z dob temných, jež zastírá dým,
v hloubi věků klíč nalézt chceš
k budoucím dobám mlhavým.


Nuž , tedy, hochu, poslyš teď
zvuk řeči nám dnes vzdálené.
Dávné ti přečtu osudy,
jež mnohý má za ztracené.
Uhlídáš bohy vítězství
z víru porážek zrozené.


Jak víš, v pustinách vesmírných
svět náš není tím jediným.
Tisíce jemu podobných
letí prostorem nevlídným.
Mnoho jich vstalo z prachu hvězd
vstříc osudům svým nadějným.


Z těch cizích světů přemnohých
dnes mnoho, žel, již nezbývá.
Národy četné, jež žily v nich
posedla pýcha svárlivá.
A výsledek? Kosti práchnivé,
puch mrtvol, zkáza červivá.


Z těch světů smrtí zmítaných
osudu jiných se vymyká
jen Theta , kde z božích úradků
(a příčiny, jež nám uniká)
bůh válek spoutal přátelstvím
hrdiny DAARa a Mulíka.


Z prachu bitev se objevil,
snad zase v něm i zmizet měl.
Zradu střídaly úklady,
mor, jezdců vpád a deště střel.
Však svazek bojem kalený
ta protivenství vydržel.


Ti dva v čase pak nedlouhém
ostrov dobyli v držení,
přátele v bojích získali
a zvětšili své území.
Tak zrodili se Titáni ,
jež slují Neohrožení.


Titáni v časech válečných
mnoha dosáhli úspěchů.
Nejeden slavný bojovník
bil se ku jejich prospěchu,
nejeden silný protivník
zbaběle prchal v posměchu.


K samotným branám Olympu
sláva Titánů dosáhla,
když Roule, Žoldnéř, Vyhnanec
v boj přidali se znenáhla.
Potupně zrádci zmírali,
Silloperg když je zasáhla.


Však nejen zbraně smrtící,
válečných vozů dunění,
ale i pomoc nezištná,
útok za útěk vymění.
Meč v smrti plamen , v skálu štít,
v blesk síla vůle promění.


Pravice tvá když mine cíl,
tělo když v boji umdlívá,
ten pak, kdo svojí levicí
drží štít, jenž tě zakrývá,
ten pak je přítel skutečný,
jichž člověk mnoho nemívá.


Meč v ruce jedné, ve druhé štít
srdce do boje vložili.
Prošli svět Theta tam a sem,
ruce v klín aniž složili.
Až pod samotný světa trůn
praporce své položili.


Když pak čas divů světových
zachvátil kraje široké,
vír zmatků, spolků nepevných
i zrady přátel hluboké,
Titáni až zde našli hráz,
hradby až příliš vysoké.


Ač Titáni jak jeden muž
konali činů obrovských,
v klokotu divů stavění,
v průběhu prací kyklopských,
porážku přiřkli jim bohové
vítězný jiným patřil smích.


Svět Theta zvolna umíral
a boj už beze smyslu byl.
Vtom nový život všem byl dán
a nový svět se narodil,
To svět hrdinů , Achilles,
vlídnou tvář k rekům naklonil.


A zas jak v časech pradávných,
se silou lvů a odvahou
na světě tomto ukrutném
do bitev nelítostných jdou,
když vladko, ivan, necris, fík
řež nejprudší jim ukážou.


Tu zmlkl stařec a přestal číst,
a potom svitek odložil.
„ Proč, princi, v tváři údiv máš,
proč , rci, zrak tvůj se zamlžil?
Proč duše tvá se zachvívá,
proč nedostává se ti sil?“


„ Ach kněže, starče!“, hlesl princ,
„tvá slova znám, jim rozumím.
Ač v písmu dávném příběh psán,
jak přečíst je, to dobře vím.
Řeč mrtvá v mé mysli ožívá,
však proč, to říci neumím.“


Utichli oba mužové
do očí sobě hledíce,
v tichu tom jak by se vznášeli
hodiny, dny a měsíce,
princ udatný a poustevník,
let desítky, stovky, tisíce.


A pak svět náhle projasnil
to ticho věky ztemnělé,
když princ poselství pochopil
a pravil tiše, nesměle:
„Už vím, už vím, už rozumím“
a kněz se usmál vesele.


„Já vím, že víš - žes pochopil.
Žádný div, princi vznešený.
Prorokován byl příchod tvůj,
tys dědic předpovězený.
Tys potomek lidí statečných,
tys Titán Neohrožený.


A světem tvým je Achilles,
kde žiješ a budeš dlouho žít.
Ty zbroj svou zlatou pozvedneš,
lid svůj naučíš vítězit.
A dál pro slávu Titánů,
pro jejich čest budeš se bít.“


Když princ pak z hory sestoupil
v hradě jej vladař uvítal.
Pak syn se s otcem obejmul
a hrdý král se rozplakal,
když novinu se dozvěděl,
že dávná moudrost žije dál.


Princ slovo skutkem učinil,
a ve svůj štít pak udeřil,
tisíce věrných povolal,
v tisíc pluků je seřadil,
oře pak války osedlal
a pro čest Titánů se bil.
 

DeletedUser6182

Guest
Krásně popsaná situace na Théta naše zklámání ze stavby divů, úsilí Titánek a Titánů, boje, zrady, radost, zklámání a znovuzrození na SH. Ještě jednou při vzpomínce na tento svět, děkuji všem za jejich úsilí. Mohla bych Vás zde jmenovat všechny. Pamatuji si Vás a našem fóru na světě Achiles stále září jména všech, kteří nezradili a bojovali. Bez vás přátelé by tato hra neměla své kouzlo.
Děkuji všem, kteří hrdě nesou dál prapor Titánů na SH.
 

DeletedUser9682

Guest
Neskutečná paráda , díky chlape :grepolis

ave Titan
 

DeletedUser9109

Guest
Díky všem za pochvalu, i já jsem si myslel, že se mi do naší historie vejdou všichni, co s námi bojovali, ale když jsem si napsal seznam, ukázalo se, že bych potřeboval ztrojnásobit počet slov v zadání :(
 

DeletedUser5002

Guest
No hrozně rozporuplný příspěvek, je to dobře napsané(Pokud bereme jen sloh), ale připomíná mi to spíše epopej či epos, prostě dlouhou básničku. (A ta si myslím, že by mohla být napsaná lépe)
Můžu říci, že jsem se nedostal přes pár slok, je to hrozně dlouhé. Kdyby to bylo poloviční, bylo by to lepší a možná bych to dočetl.
Ničím mě to neoslovilo a verše mi moc neseděli :/ Bohužel. Možná si se mohl zaměřit na kvalitu místo kvantity. Začátek mi připadal příliš o ničem, nevtáhlo mě to do děje a některé výrazy bych nepoužil. Po pár slokách jsem byl jen zmatený a už jsem dále nechtěl číst.
Tak se omlouvám za názor :)
 

DeletedUser6182

Guest
Tvá netrpělivost a neochota číst vytrestala jen tebe :) kdybys vydržel věděl bys proč ostatní chválí a pochopil
 

DeletedUser5002

Guest
nee :) Já jsem se k tomu třikrát vrátil a vždycky jsem se dostal jen o sloku dál :)

Jak poznáš dobrý film? Že je na konci scéna jak z akčního filmu? To jsou béčkové filmy. Musí tě bavit od začátku až do konce, vtáhne tě a ty jsi naštvanej, když dají reklamu :). Vás to baví, protože to berete osobně :) Já byl rád, že jsem to nemusel číst celé :)
Jak jsem řekl, dlouhá básnička, která vypráví o Vás :) Epopej která měla příliš dlouhý porod :D Ale špatné to není, to jsem psát nechtěl.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser6182

Guest
naštvaná :) a ano pro nás a hlavně pro mne je to srdeční záležitost - přátelé, kteří mi přirostli k srdci - více než dva roky zábavy a legrace - to je to co nás baví a proč jsme zde
 

DeletedUser9109

Guest
Tož, Azazelu, može byť dlúhé, ali, jak sam pišeš, netřeba čísť celé, jen na pohodu.

A dobře robíš, jagby každý četl jen co ho těší, takjak ty si, a to ostatní zanechal tym, kerym je to fajne, tož ten bude ščasny a nebude mět strupy v kebuli z teho, jake špíny tam zase uhlídal.

A jagby tak robili všeci ludé aj politici, potem by v novinách nebylo třeba tych zbytečnych sajrajtu a ti pisalci by psali enem o fotbalu, hokeju a babách, žaden o sviňárnach a korupcich, a tak. A všici by ty noviny mohli čísť, bo všecko by bylo krátke, pěkne a jasne.

A tak bysme byli všeci zdělaní a mohli bysme pěkně kultúrně při kryglu dvanáctky si všecko řecť, pak argumenty vědecke přidať, a až by došly, pak tyma kryglama civilizovaně po hlavě sa biť....
 

DeletedUser9583

Guest
:D
myslím že náš Goldík to napsal tak, že opět potěšil srdce všech Titánů a snad i dalších čtenářů fóra a vždy nespokojenému 1azraelovi taky asi už není třeba více odpovídat
 

DeletedUser5002

Guest
Však takhle jsem to řekl, že to napsal pro Vás, pokud tedy myslíš mě ..... a nejsem nespokojený .... co bych z toho měl. Naopak vítám podobné příspěvky, tedy co napsal Gold ...
 

DeletedUser

Guest
Báje řazená takhle natvrdo do slok? No fujtajbl. Že se nestydíš to ještě v nadpise pojmenovat "báje" :D

Jak říká firstazazel výše, báje to není, je to moc dlouhé, nezáživné a těmi slokami jsi to (pro mě) ponížil na prachsprostou poezii.

Sice je na tom vidět kus práce, ale osobně hlasuji pro jiný příspěvek ;) ... tam se autor alespoň trochu držel zadání.
 

DeletedUser6182

Guest
hm poezie je prachsprostá?????? a nepsali se nahodou dřive baje ve verších?????????

báje, mýtus = Epika psaná veršem nebo prózou nalezeno na internetu :)

takže pozor na to než něco napišeš a nařkneš někoho, aby se styděl
a hlasovat mužeš pro co chceš v tom ti nikdo nemuže branit :) každému se přece libí něco jiného a od toho je tu přece hlasování

já osobně si vážím každého kdo sem napsal a nesl svoji kůži na trh - uvědomte si různý věk přispěvovatelů a chovejte se podle toho jak chcete aby se ostatní chovali k Vám
 

DeletedUser

Guest
Verš není sloka, kolego.

Báje se nikdy neřadily do slok, proti veršům v báji nic nemám :) ... když ovšem nejsou řazeny do slok a celkově to není jen nějaká epická báseň. Tím pádem je to nesplněné zadání. Ale což.

Abych použil tvá slova, než začneš někoho bránit, ujisti se, že umíš číst a máš k tomu argumenty ... v tomto případě jsi trochu přestřelil.

Omlouvá tě však dovětek "nalezeno na internetu" ... pleteš si pravdu s internetem.
Víš, kolik se na internetu napíše keců? Nedivil bych se, kdyby si tam nějaký génius také pletl verš se slokou :)
 

DeletedUser9109

Guest
Tož, Regolituse, dobře pišeš. Si razny a tvrdy ve svých vědeckych argumentach. Nepřipušťaš dyskuze o věcech , kterym rozumiš a su nad jiné jasnějši. Tak to ma byť. Tak je to spravne. Dobře přemyšlať, nedělať unahlene zavěry. Mluviť ryze odborně, o věcach , kerym dobře rozumime.

Už moj stryc Jožin, blahe paměti, mluvili, že věcna kritika je spravna a zasluži ucty. Tež mluvili, že věcna je taka kritika, kera obsahuje fajne věci. A te fajne věci si zasluhuji te ucty, na ta kritika an sich, jak řika Adolph Kolping, on to řika o čase, ale to je podružne mezi nama odbornikama…

Tož, jako vstupni hypotezu beru tvoju kritiku jako věcnu. Které věci obsahuje:
„Baja řazena natvrdo do slok, fujtjabl, že se nestydiš nadepsať to baja,,,“ tož věc to je, do fajnovosti to ma daleko. Tož je to hodny argument ucty, anebo neni?

Protože si zajiste odbornik na literaturu – už v diskuzi k zadani si v tem měl jasno, že baja je odvažny utvar a lepe bi ti pasovala esej anebo uvaha, ty si to, lišaku, věděl, že to bude stat za staru bačkoru - jistě víš , že baja, aneb mytus je přiběh z davnych času, kery byl vymyšleny, aby bylo jasne, že ten naš kral je potomkem kralu slavnějšich a ještě slavnějšich, že ti slavnějši kralove byli potomci bohu, keři jim tutok zemi svěřili ve věčne panovani. A ti bohove jsou tito a jmenuji se takto a ještě před tim svěřenim ti bohove vykonali toto. A kdo se proti našemu krali anebo jeho dynastiji bude buřiť, ten propadne hrdlem, bo se protivi bohum a to je kaciřstvi. A že ti staři občane neznali ještě naše pismeny latinske ani arabske ani činske, museli jim to vtlukať ve škamnach do hlavy popaměti. A jak už staři Arjove ve svých Vedach ještě davno před Řekama, o kerych se tu vede řeč, vymysleli, nejlepe se pamatuje přiběh, dyš je rymovany, aby to povidani s melodyju dobře se do kebule ukladalo. A některe baje se recitovaly a jine dokonca spivaly, bo tak jim to pasovalo. A že ti Arjove dobře věděli co čini, doslovně se ty jejich baje, neboli myty, tisice let uchovaly, až do doby kdy učenci vymysleli slabikove pismo, a tak si dneska aj taci lazaři jak my, možu přečist v sanskrtě jak to bylo s Indru, Višnu aj s Šivu, když po světě litali a divy konali. Taka Ridgveda, napřiklad, obsahuje 10 600 veršu. A tež vem Avestu, keru ti staři Peršane napsali moc pěkně, ta rovněž ve svych textech použiva verše a sloky. Aj Vedy, aj Avesta obsahuju myty a ty myty su ve veršich a poskladane do slok, kapitol a knih…..


Zdroj pro toto shury napisane jest:
(Napišu jen stručně, bo cizi linky su tady zakazane, rad ale všecko pošlu zvědavcum) jest Wikipedia, Stranka Fordhamske Univerzity v Novem Yorku, a stranka Scotta Arthura Leonarda, Profesora Literatury na Univerzytě Statni Youngstoneově v USA, a konkretně jeho Esej – a to je něco pro tebě, Regolitusi, konečně esej - teda Esej o Mytech a Mytologii http://www.as.ysu.edu/~saleonard/History of Mythology 1.html)

A ty staři, keři ty myty vymysleli sa čerta starali o to, esli nejaky chytrak jednu , aby mohl dětem sazet kule řekne, toto jest baja, a toto nee a za to maš pitomče kuli, bo ja sem to zařadil do hymnu a tečka….

Druhy argument, kery pišeš „Verš není sloka… Nedivil bych se, dyby…spletl verš se slokou“:

Tož to maš pravdu Regolituse, ale hned tumaš přiklad, že i když někdo splete sloku s veršem, nemusi byt ani idiot ani tvuj opovrženy genius: Wikipedyje česka a anglicka, kdyš kukneš na popis Rgvedy, toš na česke strance maš, že je rozdělena na 10 600 slok a na anglicke , že je rozdělena na 10 600 veršu… Nemyslim, že bys dokazal za cely svůj život zplodit nějake takove pojednani jak je toto, ani česky, ani anglicky, přesto je tam chyba, a nikdo se jim zatím neposmiva, nepiše fujtajbl a jiné podobne krasne slova….

Chtěl si ve svém plodnem přispěvku do dyskuze, mily a drahy Regolituse, čist nějaku uvahu – Tož, čti:

Uvažuji, „byvaly bloggere světa Lambda“ , že už od začatku si daval všeckym najevo, že temu českemu slohu rozumiš ze všeckych nejlip, že pochybuješ, jestli to ostatní zvladnu, a teď řikaš v komentařich, ja jsem to veděl, stoji to všecko za prd. Možna, kdybys sam něco napsal, nějaku baji bez veršu a bez slok, přesně podle tych zazračnych školnich pouček, že bys nam to lip nandal, než takto.
Uvažuji tež, nad tvou kritikou, esli je věcna anebo není, a dochazim k zavěru, že tvoja kritika není věcna a nezasluži ucty, bo obsahuje same zahořkliny a žadne fajne věci.

A ještě si chcel feuilleton, tož tu ho maš, doufam, že bude podle pravidel, tak jak ti je vypravěla pani učitelka (Napsán je lehkým zábavným slohem, mnohdy satiricky komentující či ironizující trefně vybrané dobové události, využívá sarkasmu, je gradován do pointy a obsahuje nové, nečekané pohledy na věc:
----------------------------------
Tož tak, muj feuilleton sa menuje: Nomen Omen

Byla jedna suťaž a v ni se chudaci potili, aby napsali cosik zajimaveho, po večerech sa nad tim hrbili, s kamaradama o tym rozpravěli a když to sesumirovali, tak to zveřejnili. A pak k nam spadlo cosik odkudsi z Měsíca a podle teho, kam zafúkal větr, tam se z teho prášilo. A ten větr pak dofúkal, prášiť sa přestalo, a ti lidé si na to už nepamatovali. A tak šli do hospody anebo domu, bavili se o samych fajnych věcach a do teho prachu obtiskávali svoje podrážky……
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru