• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

Historie - Ruda1978

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser5984

Guest
Dnes je slavný den. Všichni obyvatelé našeho města totiž slaví první výročí od jeho vzniku. Přestože jsme díky naším výpravám za surovinami, potřebnými k našemu rozvoji, narazili na značné množství jiných měst, jejichž obyvatelstvo a politické záměry nám nejsou známy, nebyli jsme dosud nuceni bojovat o naše přežití. Celý rok jsme tudíž prožili v míru a mohli jsme se v klidu věnovat jak rozvoji města tak i obyčejným světským radovánkám, díky čemuž se zde výrazně zvýšila populace. Dokonce se do našeho města začali stěhovat i někteří obyvatelé ze zemědělských vesnic ve vnitrozemí, což jsem později velmi ocenil, neboť se z nich většinou vyklubali zdatní bojovníci pomáhající střežit naše území.

Důvodů k oslavám tedy bylo spoustu, víno teklo proudem, selata a ovce se opékala na rožni a všichni se náramně bavili. Vojáci odložili svou zbroj a jali se fléten, tympanónů a louten a hráli ostatním k tanci. Bakchus (bůh vína, plodnosti a veselí) by se nad námi jistě zaradoval. Seděl jsem ve svém křesle a se zalíbením pozoroval veselé křepčení svých poddaných a byl jsem šťasný tak, jak jen smrtelník vůbec šťasten může být.

Tu jsem si však povšiml, že nikde nevidím krásnou Arété, která byla nejpůvabnější obyvatelkou našeho města a do které jsem byl zamilován a tajně snil o tom, že se jednou stane mou ženou a spolu budeme žít a spravedlivě vládnout až do smrti. Zeptal jsem se tedy jednoho ze svých rádců, zda neví, proč zde Arété není a nesdílí s ostatními společné veselí. „Pravděpodobně bude v chrámu, můj pane, ostatně jako každý den touto dobou a jistě opět vzývá bohy, aby drželi ochrannou ruku nad naším městem“, odpověděl rádce. Nenápadně jsem tedy opustil své bujaře slavící poddané a vydal jsem se k chrámu. Snad se mi podaří strávit alespoň krátkou chvíli s krásnou Arété bez přítomnosti ostatních.

Došel jsem k chrámu a tu jsem ji spatřil. Klečela nehnutě před obětním oltářem, ruce sepjaté držela pod bradou a její rudé rty se nenápadně chvěly, říkajíc pravděpodobně nějaké motlitby. „Zdravím tě, Arété, proč nejsi s ostatními a nesdílíš s nimi společné veselí nad tím, že se našemu městu tak dobře daří?“ Arété se otočila a její oči barvy moře omývajícího naše břehy se setkaly s mými, byla vážně překrásná. „Vítej můj pane“, řekla Arété, „Jsem ráda, že všichni oslavují, ale mám strach. Kolem nás je toho tolik neznámého a nikde není psáno, že zítra nám bude stejně dobře jako dnes. Modlím se tedy k bohům na samotném Olympu, aby nám byli nakloněni. Snad mé prosby vyslyší.“ „Neboj Arété, člověka jako jseš ty s tak krásnou duší a čistými myšlenkami bohové jistě nenechají bez povšimnutí a za tvou starost o naše blaho ti nesmírně děkuji, ale teď je čas, abys mě následovala a připojila se k ostatním. Dnes je tomu přeci rok, co jsme na této opuštěné planině založili naše město a to je přece důvod k oslavě“, řekl jsem, jemně uchopil Arété za její paži, společně jsme vyšli před chrám a vydali se za ostatními. Po pár krocích se však stalo něco nečekaného. Obloha se zatáhla, doposud klidná hladina moře se zpěnila a z ničeho nic k nám odkudsi přiletěla sova. Jen dosedla na zem, proměnila se v Pallas Athénu, z nebe udeřil blesk a vedle Athény stál sám veliký Zeus se svou ženou Hérou. Z mořské pěny vystoupil muž s trojzubcem a jediným krokem přešel přes naše hradby a postavil se po bok těchto tří bohů. Ano, nebyl to nikdo jiný než Diův bratr Poseidon. Arété a já jsme okamžitě padli na kolena a sklonili své hlavy. „Jsi skutečně překrásná Arété“, řekl Zeus „a díky tvým každodenním motlitbám jsme se rozhodli pomoci vašemu městu. Ale ne všichni čtyři. Pouze jeden z nás bude zaštiťovat a chránit vaše město a o tom, který z nás to bude, rozhodne tvůj pán.“ Zeus ke mně přistoupil, jemně mě chytil za bradu a pozvedl mou hlavu tak, že jsme si navzájem hleděli do očí.

„Já jsem Zeus, vládce bohů, a pokud si vybereš mě, budu tě obdarovávat statečnými vozataji, při boji posílím tvou flotilu a pokud se rozhodneš obsadit jiné město, poškodím jak jejich budovy, tak zničím část jejich vojska. Tvé vojsko navíc posílí silný Minotaurus a strašlivá Mantikora .“ Po těchto slovech ustoupil a přede mě předstoupila sama bohyně Héra. „Silné vojsko je sice důležité, ale důležitější je prosperita a rozvoj vašeho města. Nabízím ti tedy pravidelný přísun vzácných surovin, navíc tvá produkce se o polovinu zvýší a pokud by přeci jenom došlo k válce, vycvičím tvé vojsko ve velmi krátké době a na soupeřovo vojsko sešlu únavu, čímž jej oslabím. A i já po bok tvých vojáků přidám mýtické bytosti. Bude to jeden se samotných titánů – Medůza a k ní se přidá strašná Harpyje,“ řekla Héra a poodstoupila. Poté přišla se svou nabídkou Pallas Athéna. Pokud bych si vybral ji, pravidelně by posilovala mé vojsko náhodnými jednotkami, dala by mi k dispozici svou sovu, aby mě informovala, kdyby našemu městu hrozilo nějaké nebezpečí zvenčí, chránila by naše město před sílou jiných bohů i kdyby jím byl sám bůh války Árés a naše jednotky by byly silnější v boji. Navíc by přidala do našeho vojska Kentaura, jehož částečně lidský vzhled by tolik nenarušoval morálku vojáků a bájného Pegasa.Zbýval tedy již jen Poseidon se svou nabídkou: „Jak jistě víš, tvé město se nachází na ostrově, a tak dříve či později budeš nucen vyplout na moře a poohlédnout se po surovinách a území i někde jinde. A právě potom ti budu nejvíce nápomocen já. Budu ti pravidelně dodávat dřevo na budování silných lodí, zrychlím dokonce i jejich stavbu. Silným vlnobitím zničím opevnění nepřátelského města a jejich lodě pošlu na samé dno moře, kde pro tebe nebudou představovat žádnou hrozbu. Navíc tvé vojsko posílí bojovný Kyklop a k tvé flotile se přidá bájná mořská bytost Hydra.“

Po těchto slovech se Poseidon přidal k ostatním bohům a já zvažoval, ke kterému z nich se přoklonit. „Víte, vzácní bohové, jsem nesmírně poctěn vaši nabídkou a také jsem si vědom toho, že za ni musím být nejvíce vděčen Arété, která vás svými každodenními motlitbami přivolala, ale není snadné se rozhodnout. Teď žijeme v době míru a nejvíce by nám byla prospěšná pomoc Héřina, jsme přeci jenom malé město a urychlit náš rozvoj by nám náramně prospělo. Zároveň však vím, že mohou přijít horší časy a naše město může být napadeno, zde by potom byla neocenitelná Athénina přízeň. Co když se ovšem dostaneme do konfliktu se silnějším soupeřem a tento spor by se mohl táhnout léta. Potom by Diova pomoc byla naprosto skvělá. Naše město nám ale časem může být malé a budeme se muset poohlédnout po území někoho jiného. A to by bylo mnohem snazší, kdyby nám za zády stál sám Poseidon. Snažně vás tedy prosím, abyste našemu městu zachovali přízeň všichni čtyři. Pro nás by to bylo požehnání a já bych měl jistotu, že díky přízni jednoho z bohů, jsem si proti sobě nemusel tři poštvat.“ „Jsi moudrý král,“ řekl Zeus „a tvé přání nechť je splněno, ale pamatuj, vždy si na pomoc můžeš zavolat jen jednoho z nás. Nikdy po tvém boku nebudeme stát dva či více. Je jen na tobě, pro koho z nás se v daný čas rozhodneš a jehož podporu budeš chtít využívat.“ Rázem se nebe rozjasnilo, moře zklidnilo a všichni čtyři bohové zmizeli.

„Děkuji ti, Arété, a jsem ti velmi zavázán. Tvé motlitby byly vskutku vyslyšeny a jsi pro naše město pravým požehnáním.“ S těmito slovy jsem Arété jemně objal a poprvé políbil. Snad nám svou přízeň projeví i Afrodita a já budu s Arété šťastný.
 
Naposledy upraveno moderátorem:

DeletedUser4783

Guest
Velmi dobré! Líbí se mi tvé zpracování příběhu, velmi dobré. Zatím jeden z nejlepších:)
 

DeletedUser5984

Guest
Děkuju moc, snažil jsem se to pojmout trochu jinak než ostatní, abych taky nemusel psát, jak jsem bojoval a tak. Spíš jsem se soustředil na mytologii, protože starořecké báje jsem četl snad 20x a hlavně kvůli tomu jsem tuhle hru začal hrát :)
 

DeletedUser4783

Guest
Taky jsem začal hrát díky Starým Řeckým Bájím a Pověstí. No nic, nechci ti tu spamovat:)
 

DeletedUser5984

Guest
Názory

Tak jsem čekal, že se tu objeví víc než jeden názor nebo kritika :) Jen klidně do mě, já to snesu :D
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru