• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

KRAL JAN - nové obzory

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser

Guest
Prešlo niekoľko rokov od toho, čo sme naposledy spolu sledovali osudy kráľa Alemana. Kráľ, predtým mladý a neskúsený, sa dostal do svojich najlepších rokov. Vyrástol zopár centimetrov, narástla mu dlhá hustá brada, na čele mu vystúpili prvé vrásky, zošediveli prvé vlasy. No stále rovnako mal svojej životnej energie, múdrosti a telesnej sily. V tých dňoch kráľ Allemanos, preslávený svojimi víťazstvami, múdrosťou a láskavosťou, oslávil 50 rokov a 30 rokov odvtedy, čo mu jeho radcovia prvýkrát povedali: "Náš najmilostivekší kráľ."
Po veľkje oslave na jeho počesť mu všetci obyvatelia mesta odovzdali svoje dary - väčšina chudobných sedliakov iba nejaký vankúš, či kabanicu, poprípade kozičku, no bohatí veľmoži plné mešce strieborniakov, či dokonca domy, stajne. No radcovia, jeho najvernejší pomocníci mu odovzdali niečo úplne iné. Večer, po dobrom vínku prišli za kráľom jeho traja najvernejší radci.
Začal prvý: "Ehm, najjasnejší kráľu, radi by sme ti odovzdai netradičný dar k tvojmu výročiu. Vieme, že ti veľmi záleží na tvojich poddaných, príkladne sa o nich staráš, ako aj o nás. No územie mesta nestačí uživiť tak veľký počet obyvateľov, ako má naše mesto. Preto kráľu, vybrali sme potencionálnych súperov, ktorým môžeme prebrať ich bohaté a úrodné planiny.
Kráľ sa zadivil: " No, vyzerá to dosť odvážne...."
Vtom sa zamiešal do rozhovoru aj druhý radca: "Pamätáte si na toho odvážneho mladíka, ktorý pred rokmi vyšpehoval Faésta? Už sme s ním rozprávali. Rád sa podujme na takýto odvážny čin znova. S jeho pomocou to bude hračka."
No kráľ neveril: "Máme na to dosť mužov i odvahy?"
"Máme, kráľu," ozval sa tretí radca, "Už sme aj dali pokyn našim výskumníkom, aby vyskúmali, ako dobyť cudzie mesto, i akou loďou sa tam usídliť."
"No dobre...." neveriacky krútil kráľ hlavou, "a čo si za to želáte?"
"Nič, kráľu, odvetili zborovo, "iba aby si si nás tu do smrti držal."
A tým bolo rozhodnuté. Kráľ dal pokyn na výstavbu najväčšej lode, akú dovtedy videli obyvatelia toho mesta. Mala uniesť až 170 mužov a mala byť rozoberateľná. Zároveň sa stavala flotila 50 zápalných lodí, 20 prepravných lodí a na dvore sa trénovalo 400 najtvrdších mužov mesta. O 5 dní bolo všetko nachystané. teraz prišiel na rad ten mladík, dnes už vážený mešťan. Dostal na ruku 40 000 strieborných s úlohou vyšpehovať nepriateľa. O 3 dni sa vrátil s úsmevom na tvári: "Pane, hradby majú na 4 úrovni, k dispozícii majú okolo 100 mužov a 20 birém, to by nemal byť problém pre našu slávnu armádu pod tvojím velením, kráľu. Navyše sú v surovinovej kríze." Kráľ ho so slzami v očiach objal a pobratal sa s ním.
Na ďalší deň kráľ vypravil flotilu na cestu aj s dvoma poslami, ktorí mali referovať o všetkom, čo sa bude diať. Ženy mužom napiekli domáce rezne na cestu a mohlo sa ísť! O 7 dní sa vrátil jeden z poslov do mesta. U6 z diaľky kričal: "Pane, prerazili sme súperovau obranu! Kotvíme! No vaší nepriatelia chcú Osídľovaciu loď zničiť! Ešte v tú minútu kráľ rozposlal listy všetkým svojim prateľom s prosbou o pomoc. Všetci do jedného si kráľa vážili a preto ho ihneď vypočuli a vypravili svoje vojská na cestu. Po 12 hodinách bitky bolo bitevné pole posiate krvou. Všade sa vznášal pach smrti. No kráľovi vojaci vyhrali!!!! Kráľ odteraz vlastnil dve územia!!! Ihneď sa tam vypravili zlatokopi, ale i obyčajní ľudia, ktorí chceli skúsiť šťastie inde. Kráľ ustanovil týh troch najvernejších radcov za guvernérov novoobjaveného mesta a dekrétom s okrúhlym číslom 500 povolil uctievanie iného boha v novodobytých mestách.
Od toho pamätného dňa sa kráľova ríša vzrastala a mocnela. Kráľ a obyvatelia jeho území boli šťastní, kým nepomreli!
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru