• Vážení hráči, v úterý 24. dubna proběhne aktualizace hry na verzi 2.263. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, Kolo štěstí bohyně Týché je zbrusu nová událost, která vám nabízí jedinečný způsob, jak vyhrát fantastické ceny. Více informací najdete na herním fóru

Legenda měst Petruciano a Grado - Bronja

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser10740

Guest
Legendy měst vznikají spojením skutečných událostí a fantazie lidí, kteří tu žili nebo alespoň procházeli. Někteří vídali v jejich zdech bytosti a příběhy jinými nespatřené, a protože měli víru v nadpozemský svět, přičítali takové události silám božským. Dnes bychom prostě řekli, že se nám to zdálo. Ale co nebo kdo vytváří v našich snech takové příběhy, které prožíváme se zavřenýma očima? Lidská mysl je nevyzpytatelná a ve snech bývají skryta naše nevyslovená přání, obavy a touhy.
Poslyšte legendu o dvou městech – Petruciano a Grado. Obě města spojuje dlážděná cesta ve stínu cypřišů. Bílé kameny už dávno ohladily kroky poutníků, kteří tu procházeli víc než půldruhého tisíciletí. I po západu slunce cesta svítila vybělenými kameny v šeru soumraku a dlouho ukazovala lidem směr nikam - jakoby do středu moře. Cesta vede z kdysi dávného a důležitého přístavu Petruciano, který se pyšnil obchodem s celou Západořímskou říší. Bývalo to bohaté město, které ovládal král dobrý král Petrus, ale pak město dobyl nelítostný král Orozus. Do Petruciana mířily lodě přivážející vzácné poklady a odtud byly vypravovány do dalekých světů lodě další naplněné zbožím zdejších obchodníků. Král Orozus však chtěl víc. Ovládnout všechny ostrovy, a získat moc nad celou Římskou říší. Posílal útoky na malá i velká města, pro jeho pyšnou slávu zbytečně položilo životy mnoho bojovníků. Znovu a znovu ji obyvatelé města prosili, aby se poradil s bohy, kteří chrání jejich město. Král však ztratil víru v jiné než v sebe a jednoho dne dal příkaz zbořit všechny kostely. Muži i ženy z Petruciana se jednoho dne shromáždili u ruin chrámu, poklekli a prosili bohy za odpuštění. Marně. Země se zatřásla a bůh Poseidon seslal na město trest. Vody ustoupily a slavné město Petruciano se během okamžiku stalo chudým přístavem bez moře. Lodě se v tu chvíli ocitly na souši a bůh Hádes na město seslal mor. Přišly těžké a bolestné dny, ale bohové dlouho nepřipustili, aby trest nesli nevinní. Jednoho dne za svítání začaly děti nacházet na dlážděné cestě vedoucí z města vzácné drahokamy.. „Bohyně Héra nám ukazuje, kam jít!“ říkali lidé a vydali se po sluncem vybělených kamenech, po té staré cestě, která po dlouhá staletí vedla jen do moře. Ale nyní viděli, že moře ustoupilo pevnině a že z vod vystoupil velký ostrov. Bohové tak zmařili město zla a ukázali dobrým lidem, kde založit město nové. Tak vzniklo nové město Grado, které s pevninou spojuje jen cesta podél kdysi starého slavného přístavu za vlády dobrého krále Petruse. Jeho slávu připomínají jen ruiny zarostlé keři oleandrů. Proslýchá se, že se do Petruciana chystá vrátit král Petrus, který je připraven pozvednout toto město. Obyvatelé města Grado již na jeho čest začali kopat hluboký průplav, aby lodě mohly znovu proplouvat až k centru někdejšího přístavu.
Legenda o městech Grado a Petruciano je vymyšlená jen z části. Grado skutečně existuje a vede z něj cesta mořem na pevninu bývalému k přístavu, který dnes leží 10 kilometrů od pobřeží. Mohou sem dnes zajíždět jen malé loďky rybářů po pracně vybudovaných kanálech. Zbytky podivného římského přístavu na souši připomínají dny někdejší slávy. Města Petruciano a Grado se zrodila i na ostrovech našeho virtuálního světa Pi. Tato legenda je jejich osudy v tomto světě stejně tak inspirována.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru