• Vážení hráči, ve středu 22. července proběhne aktualizace hry na verzi 2.218. Níže naleznete podrobný seznam změn.Omluvte prosím drobné výpadky při nahrávání aktualizace. Více informací najdete na herním fóru
 • Obrovská flotila římských lodí se připravuje k přistání na břehu tvého impéria! A protože nepřátelští vojáci plánují tažení na řecká města, vaše tvé vedení je nutné. Spolu se svými spoluhráči se teď musíte spojit se spartskými asasíny, abyste zabránili invazi! Více informací najdete na herním fóru

Devblog Nové zakončení světů

Ysera

Grepolis tým
Zdravíme vás!

Po celých 7 letech (jeden rok za každý div světa :D ) jsme konečně začali pracovat na novém zakončení světů - a to v úzké spolupráci s Hráčskou radou a oporou v Divokých kmenech, které jsou takovým naším duchovním předkem. Konečně vám představujeme Dominanci, rychlé bojově zaměřené zakončení hry, které jste si tak dlouho přáli.

Než se hlouběji ponoříme do fungování tohoto nového zakončení, chtěli bychom nejprve ujasnit několik věcí:

 • U všech uvedených hodnot jsme stále svolní k jejich úpravám, čekáme mimo jiné i na několik analýz, které v některých případech určí ideální výchozí hodnotu.
 • Svolní k úpravám jsme i co se týče následujících popisů fungování. Cílem našeho snažení má být koneckonců takový závěr hry, který bude pro většinu hráčů zábavou.
Tak, jdeme na to.

Dominance
 • V tomto režimu mají aliance za úkol vybojovat kontrolu nad většinou hráči ovládaných měst.
 • Jakmile aliance ovládne 50 % (z této hodnoty se může stát jeden z prvků nastavení světa) z celkového počtu měst ovládaných hráči A ZÁROVEŇ je udrží po dobu 14 dní, stává se vítězem světa.
Podmínky zahájení:
Éra dominance bude začínat v pevné datum, které bude záviset na spuštění světa. Znamená to tedy, že dominance započne neměnný počet dní poté, co byl svět otevřen.

Toto datum bude stanoveno na základě dvou faktorů: rychlosti světa a jeho konfigurace.

 • Existují tři konfigurace světa: pomalá, běžná a rychlá.
  • Pomalá = 5 měsíců
  • Běžná = 4 měsíce
  • Rychlá = 3 měsíce
 • Nastavení konfigurace světa je ještě násobeno rychlostí světa.
  • Faktor rychlosti 1 = 2
  • Faktor rychlosti 2 = 1,5
  • Faktor rychlosti 3 = 1,25
  • Faktor rychlosti 4 = 1
 • To znamená, že na „Běžné“ rychlosti 3 by éra dominance začala po 5 měsících (4 × 1,25).
 • Konečné hodnoty se samozřejmě budou odvíjet od analýz.
Pokud aliance dominuje ještě předtím, než začne samotná éra, navýší se procentuální míra měst, které je nutno ovládat, o dalších 10 %. K této úpravě ale dochází jen před startem éry dominance.

Jakmile je zahájena éra dominance, není už možné se na daný svět registrovat.

Stěžejní pravidla:
Dominance se vypočítává z celkového počtu měst jedné aliance děleno celkovým počtem měst na světě.

Hodnota dominance:

Základní hodnota dominance je 50%.

 • Je to jen základní hodnota, STÁLE čekáme na čísla, abychom zjistili nejlepší počáteční hodnotu
 • Stále také čekáme na další informace, které by potenciálně umožnily integraci omezení aliance (maximální počet hráčů na alianci) do cílů nadvlády.

Výpočet dominance:

Dominance se vypočítá podle celkového počtu platných měst jedné aliance dělené celkovým počtem platných měst v oblasti nadvlády.
Města duchů se do celkového počtu nepromítají.
Stávající obléhání se počítají k obléhanému počtu hráčů do doby, než obléhací hráč úspěšně dokončí obléhání.


Platná oblast a města [omezení Zakládací taktiky]:

Před začátkem éry dominance systém vypočítá platnou oblast pro nadvlády měst. Tato oblast je založena na nejosídlenějších mořích v tu dobu.

Pouze města na platných velkých ostrovech a uvnitř platné oblasti jsou počítány do Dominance.

 • Malé ostrovy se do dominance nepočítají.
Platné ostrovy budou na mapě označeny a snadno rozpoznatelné.

To zcela nezakazuje zakládání měst, ale omezuje prostor, kde je možno města zakládat. Proto brání aliancí ve výhře světa pouze zakládáním měst, ale současně umožnil hráčům založit města z jiných možných důvodů (strategické, osobní atd.).

Konečné podmínky:


Aliance musí udržet dominanci po dobu alespoň 14 dní, během kterých nesmí její procentuální míra dominance klesnout pod v tu dobu aktuální hodnotu.
 • Režim Dovolené: Režim Dovolené nebude mít žádný efekt na alianci, která vítězí - všechna města jsou napadnutelná, i když jsou v režimu dovolené (pokud byla dovolená zapnuta před započetím nadvlády) . Hráči mají stále možnost dovolenou zapnout, ale města budou po dobu trvání nadvlády bez ochrany. Hráči dostanou při zapnutí dovolené výzvu k potvrzení, že dovolená nemá v době nadvlády žádný efekt. Jakmile je nadvláda přerušena, režim dovolené je opět plně funkční. Což se může hodit i tehdy, když aliance vstupuje a vystupuje z dominance a hráč není k zastižení.
  • [Toto zabrání alianci vyhrát svět pouhým spuštěním režimu dovolené]

Jakmile jedna z aliancí zvítězí, spustí se mír a odpočet.
 • Odpočet trvá 14 dní.
Během odpočtu bude mír, během něhož mají hráči vyřídit nevyřízené

Snížení míry dominance

Na stejném principu, na jakém funguje zahajování éry dominance, funguje i snižování její míry. Tedy dojde k němu pevné datum.
 • Základní míra dominance se snižuje o polovinu rozdílu mezi aktuální mírou dominance aliance a její potřebnou výší. K tomuto snižování dochází každých 14 dní, dokud nebude rozdíl menší nebo roven 2 %.
Příklad:
 • V okamžiku, kdy má dojít ke snížení míry dominance, ovládá top 1 aliance svět ze 40 %.
 • ([současná míra dominance] – [míra dominance top aliance]) / 2
 • (50 % – 40 %) / 2 = 5 %
 • Nová míra dominance = 45 %
Rychlost světa a jeho konfigurace se projevuje i v snižování míry nutné k dominanci.

Základní hodnoty pro snižování míry jsou následující:
 • Pomalá = 10 měsíců
 • Běžná = 8 měsíců
 • Rychlá = 6 měsíců
Z toho vyplývá, že na „Běžné“ rychlosti 3 by se míra dominance začala snižovat po 10 měsících (8 měsíců × 1,25).

Konečné míry budou záviset na analýzách.

Odměny:
Vítězové dostanou ocenění za nadvládu nad světem.

Každý s tímto oceněním bude mít navíc o 50 bodů vyšší sklad přízně.
 • Tato odměna se sčítá s odměnou za divy světa. Je tedy možné mít až 600 přízně, ale ne více.
Hráči rovněž obdrží novou „korunu nadvlády“.
 • Stále vyhodnocujeme, jak to bude fungovat v kombinaci spolu s korunou za divy světa.
Divy světa
Neustále pracujeme na detailech, jak dostat divy světa i do tohoto herního režimu. Přesto ale existuje šance, že od této části zcela upustíme.

Divy světa už nebudou v tomto režimu představovat podmínku pro vítězství, ale navýšení taktických možností. Stavba divu v režimu dominance alianci jednoduše přidá účinky, které jí zvýší šance vyhrát.

Jelikož jde o prvek, který může zásadně ovlivnit strategii aliancí, zvažujeme, zda ho raději nenechat jako volitelné nastavení světa. Hráči by si tak mohli sami hlasovat, zda chtějí během dominance stavět i divy světa, nebo ne.

Pokud ano, dojde ke změnám v nákladech na suroviny a v jejich bonusech.

Hráči mohou divy světa stavět od samého začátku, stačí jen splnit základní požadavky. Strategie aliancí tak získají taktičtější ráz.

Bonusy divů se mohou změnit na základě zvýšení vlivu na taktiku. Stále se čeká na technické analýzy.

Náklady na suroviny a doba výstavby budou sníženy, aby se náležitě odrazila kratší doba hraní. Stále se ale čeká na technické analýzy.

Síly
Když aliance dosáhne určité % míry dominance, zpřístupní se jí určitý bonus, který bude aktivní tak dlouho, dokud tuto míru dominance udrží.
 • 5 % – 5 % k produkci přízně
 • 10 % – o 5 % bitevních bodů navíc
 • 20 % – o 5 % vyšší obranná síla
 • 30 % – o 5 % vyšší útočná síla
 • 40 % – 10 % ke všemu výše popisovanému
Jelikož je tato novinka teprve ve velice rané fázi, vítáme vaši zpětnou vazbu, která nás může při dalším vývoji lépe nasměrovat. Sdělte nám ji!
 
Naposledy upraveno: