• Vážení hráči, v úterý 21. června proběhne aktualizace hry na verzi 2.265. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru

soutěž - legenda- bronja

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser10740

Guest
Klikneš a je tu město. Dáš mu jméno Janoa, které ti něco připomíná… místo, člověka, kus života. Přemýšlíš, jestli bys chtěl v takovém městě a na tomto na ostrově žít. Na břehu moře, daleko od civilizace. Procházíš jím a v hlavě se ti začíná rodit legenda. Legenda o městě Janoa. Legenda o lidech, kteří věří v zázraky a zatím nevědí, že největší zázrak je život sám. Milují se, staví své město a vyznávají jednoho boha. Jejich příběhy jsou tvořeny lehkým dotekem prstů klávesnice a stejně tak mizí. Bráníš je před útoky a čaroději, sesíláš na ně dobrá kouzla bohů a vymýšlíš legendy…
V jedné z nich v čase největších útoků, kterým odolává město, umírá milovaná žena a narodí se dítě – chlapec. Jeho otec brání hradby a ukrývá košík se synkem v jeskyni s pokladem. Ví, že největším pokladem není stříbro, ale nejmladší Janoan, který se narodil v tomto nešťastném čase. Ve chvíli mezi útoky bere obránce města košík s dítětem do chrámu, modlí se k Athéně a vyčerpáním usíná . Ve snu se mu zjeví bohyně a tiše říká: „Nemohu ti dát bohatství ani moc jako ostatní bohové, ale kouzlo, které poskytne jednomu z vás sílu a neohrožení. Musíš si vybrat, pro koho z vás má být tato síla určena. Na oltáři je miska s vodou. Pokud mám přenechat kouzlo tvému synovi, pokrop jeho hlavu několika kapkami této vody. Rozhodneš-li se kouzlo ponechat pro sebe, vodu vypij.“ Bojovník se probouzí v chrámu nad městem, ze kterého až sem - k soše Athény doléhá vřava dalšího útoku. Katapulty bourají hradby a čarodějové z Údolí koz sesílají na město zemětřesení. Byl to sen? Pak Janoan na oltáři uvidí zlatou misku. Zaváhá. Jen na okamžik. .. a pár kapkami vody potřísní čelo svého synka. Pak rychle vezme košík s dítětem a spěchá do jeskyně. Tam vezme dvě hrsti stříbra a napíše na kus pergamenu vzkaz. Mezi střelami útočníků proběhne k přístavu. Ví, že tam kotví loď, která míří do jiného moře. Kapitánovi, příteli, zaplatí druhou hrstí stříbra a předává mu synka. Loď se však kymácí ve vlnách obrovské bouře, kterou na moře seslal bůh Poseidon. Kapitán nechce opustit přístav, ale střely z katapultů a útočných lodí už ničí molo přístavu i strážní věž. „Tohle dítě vás všechny ochrání, dostalo kouzlo neohrožení od bohyně Athény! Vyplujte co nejdřív a vezměte s sebou mého syna!“ křičí Jaoan, vkládá do košíku svitek pergamenu a políbí synka na tvář. Kapitán zvedá kotvy. V přístavu se hroutí hradby a obránce města spěchá mezi ruinami pomáhat spolubojovníkům. Na skále nad jeskyní se krátce ohlédne a vidí, že loď už opustila přístav a vplouvá do klidných vod. Její kapitán stále drží košík s dítětem a najednou si všimne svitku pergamenu. Je na něm ve chvatu napsáno: „Milý synu, nevím, zda se ještě někdy setkáme, ale, věřím, že pokud naše město Janoa padne, ty se staneš zakladatelem města nového. Dej mu jméno Janoa Nuova. Tvůj otec“.
Stalo se to? Nestalo? V dějinách lidstva se vyprávěly legendy a odehrály se podobné příběhy obránců i útočníků. Není vždycky důležité, zda legendy vycházejí ze světů skutečných nebo virtuálních. Občas se lekáš toho, jak jsou si ty světy podobné. A současně jaký zázrak je setkání lidí, kteří ve svých domovech takový svět tvoří a vdechují mu život. Grepolis. Klikneš náhodou a najdeš skvělý tým. Je jedno kdo je kdo, ale tady jsme legionáři, kteří dobrovolně vstupují do bojů za svůj lepší virtuální svět. Spojení neslučitelného. Pak tento svět jediným stiskem vypneš a procházíš skutečným městem. Díváš se do tváří lidí a přemýšlíš, kdo z nich mohl být ve městě Janoa tvým přítelem.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru