• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

Svatba Dia a Héry -Goldhase

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser9109

Guest
Šel starý Uranos z Tartaru domů,
Ve stínu mraků byl Kronem už čekán,
s uťatým falem do příkopy pad.
Plakala Athéna Nikéforos.

Zakrátko Kronos se v tyrana zvrátil,
Kyklop i storuký v Tartaru hasnou,
Otec své děti spolykal všechny
Nebo snad ne, Athéno Chalkioikos?

Ďábelskou pomstu mu zchystala Rheia
Kámen a pleny dala mu v krmi
Myslíš, kdo tyran je, má bystré zraky
tak jak ty, Athéno Oxyderkés?

Smísil lstný Zeus dávidlo s vínem
břichobol ukrutný na Krona přišel
Spolknuté děti své vyzvrátil nazpět
Raduj se, Athéno Kúrotrofos!

Hádés a Poseidón, Deméter, Héra,
Budeš jim otcem a budeš jim matkou?
Kronos dlí v Tartaru na věky věků,
Kam hledíš, Athéno Oftalmitis?

Co to za ženicha vybrala sobě?
Dlouhý měl vous a v ruce měl blesky,
Tušila Metis, že spolkne jí taky,
co myslíš, Athéno Paionia?

Vzápětí Héra pod čepec spěchá,
Vždyť jsi mu sestrou, on tobě bratrem,
svatba se chystá a hostina strojí,
těšíš se, Athéno Chalinitís?

Vsichni jsou na svatbu pozváni bohové,
Hádes a Apollón, Artemis, Hermés...
Jen jeden nepozván, Héfaistos mrzák,
vadí to, Athéno Ambúlia?

Na Lymnu ostrově ostré jsou skály,
V podzemí pod Etnou pánem je kovář.
Prokletí strašlivé na Héru ukoval,
Bojíš se, Athéno Zostéria?

Héra i Zeus, dva králové bohů,
manželi stali se jak obřad kázal,
hostina propukla. Hosté již slaví,
slav i ty, Athéno Promachorma!

Vína se mísí v kratérech stříbrných,
Pochoutek hromady, hudba se rozléhá,
Zdali ta láska eóny přetrvá?
Co myslíš, Athéno Pronóeia?

Zeus své věrnosti nedlouho dostál,
Žárlivá Héra se sokyním pomstí,
Zle končí Semelé, Echó i Létó,
A co ty, Athéno Apatúria?K poctě své macechy měl Hérakles jméno,
stejně naň poslala hady´a štíry,
Úkoly svěřené kazit se snaží,
Vidíš to, Athéno Poliaitis?

Včerejší nevěsta, vládkyně bohů,
Navždy už žárlivost bude jí družkou.
Svatební šaty se zbarvily krví,
Je rudá, Athéno Paiónia?

To byla Héfaista strašlivá pomsta,
Nikdy už bohyně nedojde klidu
Tak trápí se, sžírají žárliví lidé,
bozi též, Athéno Sotéria.....
Zeus a Hera I.jpg
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru