• Vážení hráči, Dne 1.02.2023 (středa) bude hra aktualizována na verzi 2.280. V důsledku toho se do hry nebudete moci po určitou dobu přihlásit. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

Návod Trénink časování

Časování je alfa-omega moderního Grepolisu. V době, kdy většina dobrých hráčů disponuje datovým připojením a používá herní aplikaci, je častokrát dost těžké získat město "zadarmo" bez toho, že by se hráč bránil, nebo aspoň dal vědet spoluhráčům. Proto je důležité vědet dopady vaších rozkazů načasovat všechny do co nejmenšího rozptylu a ztížit tím soupeři obranu. A naopak, pokud jste v pozici bránícího, potřebujete taky častokrát dobré načasování, aby jste efektivně zabránili ztrátě města. Ty nejkvalitnější souboje jsou často otázkou jen několika vteřin, než se rozhodne o osudu města.
Tento návod se schválně jmenuje "Trénink časování", protože, jak se později dozvíte, neexistuje způsob, který vám vždy zaručí dokonalé načasování. Už jen z principu, jak časování v Grepolisu funguje, toho dosáhnout nelze a kdo tvrdí opak tak lže, nebo používá zakázané skripty.
V tomto návodu bych tedy rád představil, jak funguje časování v Grepolisu a následně uvedl metody, které vám zvýší šance na lepší časování, nikoliv ho udělají bezchybné. Vědet dobře časovat, je otázkou zkušeností a také tréninku. Zkušenosti s váma můžu sdílet, ale trénink a samotná aplikace zde získaných znalostí je už čistě na vás.

Jak funguje časování rozkazů?
Ve hře máme vícero typů jednotek a každá má přiřazenou rychlost pohybu. Některé jednotky jsou rychlejší, některé pomalší, což sehrává dost zásadní roli, jelikož pokud útočíte pomalými jednotkami, nepřítel má víc času na reakci. Navícmáme dva typy útoků - námořní a pozemní.
Pokud chcete poslat rozkaz (útok nebo podporu) z Města A do Města B, tak se jednoduše vypočítá vzdušní vzdálenost měst a vydělí se rychlostí nejpomalší zvolené jednotky, kterou chcete odeslat a tím se spočíta doba přesunu. Na přesném výpočtu nezáleží, každopádně smyslem je, že pomalejší rozkaz se přesouvá dýl než rychlejší, zde postačí tato intuice. Důležité je taky slovo "vzdušní" tedy při námořních útocích se nebere v potaz nejaké obcházení pevniny nebo při pozemném obcházení moře... to by bylo příliž složité na výpočet.
Pak se k serverovému času jednoduše připočítá doba přesunu a spočítá se přibližný čas dopadu, důraz na "přibližný". Tento údaj je nejdůležitější, protože říká, kdy váš rozkaz dopadne na cílové město.
Na obrázku vidíme 3 zmínené pojmy:
cas1.png

Antičasovač
Možná si říkáte, že to vypadá snadno a jak to, že ani ti nejlepší nedokážou nasázet všechny rozkazy na stejný čas dopadu.
V Grepolisu existuje něco, čemu se říká lidově antičasovač a vysvětluje to, proč jsem použil spojení přibližný čas dopadu a taky proč je u těch času vlnovka. K času který svítí jako čas dopadu v době kdy rozkaz odešlete se totiž náhodně přičte +-10 sekund včetně. Na tomto se schoduje většina zkušených hráčů a taky na tom, že výběr má rovnakou pravděpodobnost pro všech 21 hodnot. Přičítaji, resp. odečítají se jen celé sekundy tedy
-10, -9, -8 ... 0, 1, 2 ...10. Jinak řečeno to, že kliknete rozkaz v určitý čas vám nezaručí, že v tom čase i dopadne ale čas se upraví nahodně v zmíněném rozsahu a skutečný čas dopadu se ihned se zobrazí v přehledu rozkazů. To znamená, že pokud s ním nejste spokojeni, můžete rozkaz rychle zrušit a zkusit ho poslat znovu a doufat, že se tentokrát vybere lepší "odskok". Pokud toto uděláte rychle, dokážete jeden rozkaz "otočit" klidne i 5-6x během časového okna, které vám vyhovuje. V tom je právě smysl onoho tréninku, který jsem zmínil výše.

Priorita rozkazů
Víme, že ve hrě se nic neděje skutečně najednou a že všechny rozkazy se spracovávají v určitém pořadí. Všeobecně platí, že dřív dopadne rozkaz, který má dřívější čas dopadu. Co ale v situaci, pokud má vícero rozkazů dopad v na sekundu stejný čas?
V některých hrách tohoto typu se čas dopadu měří i na desetiny nebo dokonce setiny sekund. V Grepolisu ne. Zde se jako nejmenší časová jednotka používá celá sekunda. Proto při rozsouzení, který rozkaz dopadne dřív, pokud mají dopad ve stejný čas platí, že dřív se provede ten z nich, který byl odeslán dřív. Tohle je dost důležitý zákon, který by jste si měli zapamatovat, protože hraje ve hře klíčovou roli.

Příklad č.1:
Rozkaz A, který směřuje na Město 1 má dopad v 21:59:59 a byl odeslán v 21:00:00 serverového času.
Rozkaz B, který směřuje na Město 1 má dopad v 21:59:59 a byl odeslán v 21:10:00 serverového času.
Rozkaz A dopadne na Město 1 dřív, protože byl odeslán dřív.


Příklad č.2:
Rozkaz A, který směřuje na Město 1 má dopad v 22:00:00 a byl odeslán v 21:00:00 serverového času.
Rozkaz B, který směřuje na Město 1 má dopad v 21:59:59 a byl odeslán v 21:10:00 serverového času.
Rozkaz B dopadne na Město 1 dřív, protože má dopad o 1 vteřinu dřív.
Na času odeslání v tuto chvíli nezáleží, protože rozkazy nemají stejný dopad.


A to je vše :) teď už znáte veškerou teorii skrytou za časováním rozkazů. Zdá se to jako málo, ale je dost důležité si tohle uvědomit a nějak zpracovat. Až budete znát teorii, můžete ji použít v praxi. Je však důležité v tomto získat rychlou intuici, protože v praxi se pak budete muset rozhodovat ve zlomku vteřiny, zda daný rozkaz "nechat" nebo jej "otočit" a zkusit poslat znovu. Kdo umí tyto kalkulace dělat opravdu rychle, má i víc potenciálních pokusů na časování a zvyšuje tím pravděpodobnost dobrého načasování. Nejlíp se to však trénuje v praxi.

V dalším příspěvku v tomto vlákně se budu věnovat už samotným metodám, jak si správně nastavit okna na časování aby jste měli rychle o všem přehled, jak urychlit rozhodování a jak trénovat.

E.
 
Naposledy upraveno:
V druhé části bych se chtěl věnovat technickým aspektům časování. Časování je často proces velice intenzivní, musíte dělat mnoho věcí v relativně krátkém čase a proto je důležitá precizní příprava - mít vše nachystané na rychlou manipulaci, na rychlé rozhodování. Zde není prostor na chaos. Jeden z aspektů tréninku časování je právě toto - mít ve věcech pořádek. Hodně hráčů to totiž neumí a pak nedokážou pracovat dostatečně rychle aby postíhali časovat větší množství rozkazů, natož aby reagovali na vývoj situace. Divili by jste se jak náročné to je a i já mám v tomto ještě svoje rezervy.

Ještě před samotným časováním, je hodně důležité se pořádně připravit. Nachystat si precizní plán akce dopředu vám poskytne dobrý přehled, v jakém pořadí, kdy a kam vysílat jednotlivé rozkazy. Většinou máte totiž města při sobě, jednotky přibližně stejně rychlé, navíc ti zkušenejší chtějí mít na každý rozkaz ještě víc pokusů pomocí tzv. spomalovačů. O těch budu mluvit v třetí části, ale zatím pro představu stačí, že přidávají uměle další potenciální rozkazy k časování a zkracují tím ještě víc manévrovací čas. Navíc budete možná chtít časovat na více než jedno cílové město.
Každopádně, výsledkem je, že mnoho vaších rozkazů budete odesílat bezprostředně po sobě, proto potřebujete mít vše přichystané na rychlé překlikávání mezi městy a rozkazy, čas na úpravu a hledání něčeho "za běhu" nebude.

Plánovač útoků
Tohle je funkce, která je síce podmíněna zakoupením prémia Kapitána, ale dle mého je naprosto klíčová pro dobré a rychlé časování. Umožňuje vám rozplánovat si všechny rozkazy, které chcete vyslat. Zadáte si cílové město, výchozí město, čas kdy chcete aby váš rozkaz dopadl a plánovač vám propočítá čas odeslání, navíc vás notifikuje minutu před tím než je potřeba rozkaz vyslat. Navíc si můžete i navolit které jednotky z daného města chcete aby útok obsahoval a po rozkliknutí se vám pak automaticky navolí do útoku. Hodně, hlavne starších, hráčů používá klasicky pero a papír kde si píšou města a časy kdy kdy útoky poslat. Já to osobně taky dlouho dělal ale teď musím říct, že pokud stále používáte papír, zkuste se naučit pracovat s plánovačem - nebudete litovat. Je to úplně něco jiného z hlediska rychlosti překlikávání a celkové manipulace s vojskem, když to máte všechno ve hře včetně BB kódu měst, navolení jednotek automaticky atd.
Tohle bylo jen stručné info. Pojďme si ukázat jak to funguje ve hře:
Plánovač je k dispozici zde, podmínkou je mít aktivního Kapitána, jak jsem už zmiňoval:
plan1.png
Vytvoříte nový plán a přidáte první cílové město. Pak rozkliknete vytvořený plán a můžete přidat další cílové města a každému osobitně přiřadit rozkazy, které na něj chcete odeslat. Vyberete si požadovaný čas dopadu rozkazu, navolíte, které jednotky chcete v rozkazu odeslat, zvolíte typ rozkazu (útok nebo podpora) a přidáte rozkaz. Takhle popřidáváte rozkazy ze všech vašich měst, které chcete. Ke každému cílu můžete přidat jaké rozkazy chcete na něj načasovat. V levé tabulce překlikáváte cíle, v pravé přidáváte rozkazy na konkrétní cíl.
plan2.png
Až budete mít všechny rozkazy rozplánované, v kartě "Útoky" máte seřazené rozkazy dle času odesílání, takže jen půjdete po řadě a budete časovat jeden rozkaz za druhým. Zde jsou nejdůležitější ikonky vyznačené červeně. Pomocí nich se vám automaticky otevře okno s rozkazem, navolí se vám jednotky, které jste si navolili a vybere se vám požadované město. Vše jedním klikem, to je výhoda plánovače.
plan3.png

Na závěr jen pokud to nebylo zřejmé:
Plánovač vám jen poskytuje přehled akce. Plánovač za vás nečasuje, časovat musíte sami, manuálně.


Nastavení oken

Naplánovat si svou vojenskou operaci už umíte. Teď je však nutné ji přetavit do praxe. Ani precizní plán v plánovači vám nepomůže dokud jej podle něj taky nezrealizujete. Zatím je to jen plán a pro všechny rozkazy v něm platí zmíněné pravidlá pro časování. Každý rozkaz musíte samostatně načasovat, což jak už víte, není zdaleka tak snadné jak to vypadá. Proto potřebujeme být rychlí a tím navýšit počet pokusů na každý rozkaz. Klíčové je podle mě si správně nastavit okna aby jste nemuseli běhat myší přes celou obrazovku sem a tam, nebo neměli věci schované jednu za druhou ale měli vše pěkne rozmístěné po obrazovce a blízko u sebe.
Doporučuji před dalším čtením podívat se na tento návod, zejména na funkce Bez přeložení a Plovoucí okna. Pokud je nemáte aktivní nebo je neznáte, zkuste se s nima nejdřív seznámit. Jsou to funkce, které vám získají ty potřebné zlomky sekund, které jsou při otáčení rozkazů klíčové.
Důvod, proč je podle mě mnohem vhodnější využít plovoucího okna místo Přehledu rozkazů, což je funkce, na kterou potřebujete mít aktivního Správce, je, že pokud časujete větší množství rozkazů, okno Přehledu rozkazů se zvykne dost výrazně sekat, ale hlavně v tolika rozkazech se pak začnete ztrácet a než najdete v tom bordelu rozkazů ze všech vašich měst zrovna ten, který právě časujete, ztratíte ty potřebné zlomky vteřin, které jsou tak klíčové. Kdyz použijete plovoucí okno, uvidíte pouze rozkazy z města, které máte aktuálně zvolené a tudíž dokážete rychle zjistit čas dopadu a rychle rozkaz zrušit a otočit. A taky si můžete plovoucí okno přesunout vedle tlačítka odeslání rozkazu a nemusíte lítat myší po celé obrazovce.
Takhle to vypadá, když časuju já:
cas2.png
Vidíte jak blízko máte 3 věci, mezi kterými neustále překlikáváte. Navíc jak jsem řekl, nepletou se vám tam rozkazy z jiných měst, které jste už odeslali.
Tady zase vidíte, jak to vypadá po odeslaní rozkazu. Kdyz najedete myší na vyznačený obrázek rozkazu, ukáže se vám hned jeho dopad. Pak můžete rychle rozkaz zrušit, pokud vám čas nevyhovuje kliknutím na X označené šipkou a znovu jej otočit.
cas3.png

Tak, tohle byli podle mě nejdůležitejší, řekněme, technické aspekty tréninku časování. Je potřeba si opravdu natrénovat rychlé proklikávání mezi věcmi co jsem zde spomenul. Mít otevřený plánovač někde v rohu obrazovky, nebo na liště, mít plovoucí okno blízko tlačidel, které při časování používáte a cvičit si tak nějak tu manuální rutinu.

V dalším příspěvku se budu věnovat už výše spomínaným spomalovačům, řekneme si co to je a jak toho lze využít a také myšlenkovým pochodům při časování. Tedy kdy je rozkaz podle mě dobře načasovaný, kdy začít časovat daný rozkaz, kolikrát ho zkoušet otáčet a podobně.

E.
 
Třetí část tohoto návodu se bude věnovat už zmíněnému myšlenkovému procesu při časování.
Znovu dávám do pozornosti ony dva několikrát zminované klíčové body spojené s mechanikou časování:
1. Skutečný dopad rozkazu se může lišit od zobrazeného času v momentu odeslání o +-10s.
2. Pokud mají 2 rozkazy stejný dopad, dřív dopadne ten, který byl vyslaný dřív.


Rád bych předem podotknul, že tato část se bude víc dotýkat Dobývání, než Vzpoury. Na vzpoure je časování taky důležité, ale ne zas tak jako na dovýváni a platí tam obecně trochu jiné principy, které ani já moc dobře neovládám, takže bych se do toho asi ani moc nechtěl pouštět.
Rozdíl je asi takovýto - na dobývání, když chcete dobýt město, chcete dodržet nasledující obecný vzor průniku do města:

1. Vyčistit město od obranných jednotek
2. Posadit Kolonizační loď (KL)
3. Podpořit ji podporama
- tato část na vzpouře odpadá, proto budu mluvit o dobývací strategii, jelikož je to jakoby těžší instance toho samého postupu, ale ne všechno, co platí pro dobývko platí i pro vzpouru, takže některé věci je potřeba brát vzhledem ke vzpouře s rezervou.

S tím, že tohle chcete načasovat co nejvíc k sobě a dodržet to poradí jednotlivých bloků, protože, samozřejmě, pokud si načasujete podporu před KL, sami sobě zabráníte sednout. Při útocích to nevadí, pokud nejdřív posadíte KL a pak dopadne váš útok, nic se nestane - nemůžete si odpálit KL vlastním útokem, pokud nejde o město duchů, tam se odpálit můžete i sami, na to pozor. Problém nastává, pokud vám špatně časne útok spoluhráč, nebo obecně jakýkoliv jiný hráč než vy... No ale k čemu směruju:

Budu se věnovat nejčastějšímu postupu a to sice, že jako prvou odešlete KL a pak na základě dopadu časujete útoky/podpory. KL je velice pomalá, proto se tato varianta používá nejčastěji, navíc je podle mě i nejvýhodnější, protože s dopadem KL máte jakýsi pevný základ, na který pak přizpůsobíte dopady ostatních rozkazů, které dopadají před a za KL. Já osobně dokonce se snažím vždy dodržet tento postup a pokud to aspoň trochu jde, naschvál KL spomalím, resp. ji naschvál pošlu jako nejdelší rozkaz (ale ne zas extrémně dlhý), protože se pak obecně nejlépe časuje.
Tohle byl takový makropohled, t.j chcete udržet nejakou souslednost jednotlivých typů rozkazů - nejdřív dopadnou útoky, pak KL a pak podpory. Samozřejmě, jde to udělat i víc "zapeklitě" třeba poslat víc KL nebo promíchat útoky s podporami nejakými malými "fejkovými" útoky či podporami, ale to je příliž složité na vysvětlování.

Teď k mikropohledu - tedy jak postupovat při časování jednotlivých rozkazů. Už jsem spomínal, že rozkaz vám může tzv. odskočit o +-10s včetně.
Představme si, že máme už odeslanou KL a její dopad nám skočil na 21:59:50. Teď k ní chceme načasovat útoky a podpory. Důležité je si uvědomit, že podpory chceme časovat na čas 21:59:50, ale útoky chceme maximálně na čas 21:59:49. Důvody jsou už snad jasné ale pro jistotu. KL byla odeslána jako prvá, t.j pokud následnou podporu trefíme na stejný čas, dopadne až za ní, což je skvělé. Od útoků ale chceme aby dopadli před KL a vyčistili případnou obranu soupeře, t.j musí dopadadat aspoň 1s před KL, protože byli odeslané později než KL. Tohle je celkem důležité si uvědomit, hlavně pro začátečníky, pokročilí hráči už to tak nějak znají.

Poslední věci je samotné provedení. Z výše zmíněného plyne, že máte 20 sekundové "okno" pro každý rozkaz, kdy se vám může povest trefit požadovaný čas.

Přiklad:
KL dopada v zmíněných 21:59:50.
Pro časování útoku to znamená, že od času 21:59:39 (pokud rozkaz skočí o 10s dopředu) po čas 21:59:59 (pokud rozkaz skočí o 10s dozadu) máte šanci s odskokem trefit se na čas 21:59:49, který je z tohoto pohledu ideální.
Pro časování podpory to znamená, že od času 21:59:40 (pokud rozkaz skočí o 10s dopředu) po čas 22:00:00 (pokud rozkaz skočí o 10s dozadu) máte šanci s odskokem trefit se na čas 21:59:50, který je z tohoto pohledu ideální.


Tedy máte 20 sekund u každého rozkazu na to aby jste jej co nejvíckrát otočili až do doby, než vám bude výsledný dopad po aplikaci odskoku vyhovovat. Takže pokud vám rozkaz spočí špatně, rychle jej zrušte, počkejte pár sekund než se jednotky vrátí do města a zkuste rychle odeslat znovu. Jen si dejte pozor, pokud časujete útok, začněte časovat už 11s před dopadem KL, protože potřebujete dopad aspoň 1s před KL, kdežto při podpoře začněte až 10s před, protože potřebujete jí trefit za dopad KL.

Já osobně skutečně začínam s časováním takhle brzy. Je to opravdu kontroverzní téma. Někteří totiž nesouhlasí a začínají třeba 8 nebo dokonce 6 vteřin před dopadem, nicméně z pohledu matematiky si tím akorát ubírají pokusy na časování protože si zkracují časovací okno, jelikož distribuce odskoků je rovnoměrná (nebo aspoň nikdy nebyl dokázaný opak), nemá podle mě smysl začínat později.

Ještě jeden podstatný detail. Časování je opravdo složitější než se zdá a nezřídka se vám prostě nepovede ani za to 20s okno trefit rozkaz tak jak chcete. Je proto už na vás s jakým časem dopadu se uspokojíte. Není totiž nutné aby útok dopadl přesně 1s před KL a podpora přesně na čas KL... to ani nejde u všech rozkazů, vždy se vám něco nepovede. Je čistě na vašem uvážení jaký rozptyl budete tolerovat. Pokud se vám povede trefit útok 2-3s před KL, je to podle mě stále OK, hlavně pokud máte ještě další rozkazy připravené na časování a ty se vám můžou třeba povést lépe.
Pro ty kteří ale chtějí dosáhnout dokonalosti, je zde jeden trik, který používá řada zkušenějších hráčů. Problémem tohoto triku je, že vám přidává uměle dalších spoustu fiktivních rozkazů na časování a je proto potřebné aby jste měli zvládnutou základní rutinu v časování, protože to fakt přidává bordel a je často těžké se v tom orientovat pak.

Spomalovače
Této technice se říka spomalovače, nebo aspoň já používám tento název. V principu jde o to, využít různých rychlostí pohybu jednotek. Jelikož rychlost celého útoku je rovna rychlosti nejpomalejší jednotky v útoku, můžete do útoku uměle přiřadit 1 kus pomalejší jednotky a tím celý útok spomalit. Tím získáte vlastne nové časovací okno pro tentýž rozkaz pro každou pomalejší jednotku, kterou máte k dispozici. Nejlíp se to asi ukáže na příkladu:

JednotkaRychlost pohybu
Bojovník s mečem​
8​
Práče​
14​
Lučištník​
12​
Hoplita​
6​
Jezdec​
22​

Z tabulky vidíme, že rychlosti pozemních jednotek se řadí: Hoplita < Bojovník s mečem < Lučištník < Práče < Jezdec.
Pokud tedy v pozemním útoku používáte pouze kombinaci Práčata + Jezdci, kterou používám já, máte na tento rozkaz k dispozici v ideálním případě 4 časovací okna, protože vám stačí mít ve měste navíc 1 hoplitu,1 šermíře, 1 lučištníka a postupně je přiřazovat k útoku v tomto pořadí a máte +3 časovací okna na tentýž rozkaz. Mínusem je samozřejmě zvýšená režie rozkazů, hlavně pokud toto chcete dělat u vícero rozkazů, počet celkových položek naroste čtyřnásobně.
To samé jde samozřejmě udělat i s námořním rozkazem. Tady platí: Pomalý transportní člun < Ohnivá loď < Biréma = Triréma = Rychlý transportní člun.

Tady vidime, jak může jeden rozkaz získat 4 různé okna na časování pomocí pozemních spomalovačů.
spomalovace.png

Tohle je zatím z pohledu časování ode mě vše. Je možné, že mě ještě časem neco k tomuto tématu napadne a přidám další části, ale momentálně nic v plánu nemám. Jedině, že by snad někoho něco zajímalo, rád zodpovím.

E.
 
Nahoru