• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

výprava za Kaledonským kancem

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser

Guest
Výprava za Kaledonským kancem-Jiam
Stejně jako všichni ostatní i král z Théb odcházel z Artemidina chrámu s myšlenkou, že odměna je větší než náročnost úkolu. Králové ale nechodí na nebezpečné výpravy, vladaři pouze vymýšlejí plány. Proto si král zavolal svého posla a vyslal ho do Delfské věštírny proslulé tím, že zde Apolonova kněžka Pýthie předpovídala budoucnost. Posel se vrátil velmi vystrašený a bál se králi říct co slyšel. Ovšem po nejrůznějších výhružkách se rozpovídal a vyřídil proroctví Pýthie:
Daleko kanec čeká, tam srdce obra pastýře tepá. Musí vyplout loď, synu moře ty ji voď. Chlapče sovy ty dáš pozdrav tříhlavému psovy. Dcero lásky ty zachráníš je lýkovými pásky. Jen tito tři mají šanci při nadcházející při.
,,To je jasné, na výpravu pojedou tři hrdinové. Poplují k ostrovu obra Poliféma. Tito hrdinové budou polobozi Poseidona, Athény a Afrodity. Syn moře bude velitel, syn sovy zemře a někoho zachrání dcera lásky. Jednoduché,“ řekl král a ihned nařídil najít tyto hrdiny.
Našel je brzy: Eelios syn moře, Moares syn sovy a dceru lásky Lamii. Král jim všem slíbil obrovskou odměnu, o proroctví jim však neřekl. Jako každý král byl i tento velmi chamtivý a proto nařídil hrdiny okamžitě zabít, až se oni vrátí zpět s kancem. Polobozi dostali triéru a hned vyrazili. ,,To budeme jen my tři obsluhovat celou loď?“ divila se Lamie. ,,Ale ne, já jako syn Poseidona budu loď řídit mořskými proudy,“ ujistil ji Eeilos. Cesta uběhla bez komplikací a brzy dorazili ke kyklopovu ostrovu.
,,To nebude jednoduchý úkol, Polifemos je sice oslepený od Odysea, ale pořád má dobrý čich,“ poznamenal Moares. ,,Jednoduše přijdeme k němu do jeskyně, řekneme mu, aby nám pomohl, protože to je vůle Atremis. Nemůže nám ublížit “ mínil Eeilos. ,,Nelíbí se mi to, ale můžeme to zkusit“ odvětila Lamie. Tak tedy šli. Balvan před jeskyní byl odvalený a jeskyně prázdná, tak vešli. Najednou se balvan posunul před jeskyni a oni slyšeli hlas: ,,Věděl jsem, že se jednou vrátíte polobohové“ a než se stihli pohnout, balvan se znovu posunul. Do jeskyně vystřelila chlupatá ruka a chytila Moarese. ,,On ho sežere, a my nemůžeme nic dělat. Ale zatím se porozhlédneme po jeskyni, kde je čekalo veliké překvapení. Kance našli spoutaného v kleci. Dále našli dlouhý lýkový provaz, a Lamii něco napadlo. ,,Z toho lana by jsme mohli nachystat past až si pro nás zítra přijde.“ ,,Dobrý nápad“. Když past nachystali oba usnuli. Další den, hned jak se balvan odvalil, se obr chytil do pasti, spadl na zem a Eeilos ho trojzubcem zabil dřív, než se stihl znovu postavit. Rozbili klec s kancem, ten hned vyběhl ven. Když vyšli z jeskyně, čekala na ně Artemis. ,, Děkuji vám přátelé, kance si vezmu k sobě na Olymp, vašeho přítele Morea je mi líto, ale odebere se do Elisia. Pošlu vám své Gryfy, aby vás odnesli pryč, nevracejte se do Théb, král vás zradil. Žijte blaze.“ Artemis zmizela i s kancem, Gryfové přiletěli a oba hrdiny odnesli. Až ve vzduch si Eeilos vlastně uvědomil: ,, Jak se na ten ostrov ten kanec vlastně dostal?“
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru