• Vážení hráči! Dne 09.01.2024 nový svět - Pagasa otevřel své brány. Přidejte se do válek na světě s Olympem Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, Dne 24.1.2024 (středa) bude hra aktualizována na verzi 2.304. V důsledku toho se do hry nebudete moci po určitou dobu přihlásit. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru

Novinka Artefakty

mikosansobi

Grepolis tým
Milí hráči!

Jak jsme zmínili v našem oznámení na začátku roku, letos jsme pracovali na přestavbě našeho systému artefaktů. Práce zahrnovaly změny ve způsobu fungování artefaktů přidáním systému úrovní, oddělením každého artefaktu od konkrétního konce hry a přidáním 3 nových artefaktů do seznamu, celkem tedy 6 možných artefaktů! Podrobnosti o provedených změnách jsou uvedeny dále v tomto článku. Tyto vzrušující změny budou vydány s uvedením našich říjnových světů! Od července běží na Beta, což by nám mělo poskytnout dostatek času na opravu případných chyb, než se normální světy dostanou do fáze odměny za artefakty v rámci nového systému, který byl představen!

Systém úrovní artefaktů

V minulosti měly artefakty pouze jednu úroveň, což znamená, že jakmile byl svět vyhrán, nebylo možné jeho účinnost zlepšit. Přidáním systému úrovní artefaktů jsme chtěli, aby byly pro hráče cenné a umožnily hráčům vyhrát s každým z nich více světů. Každý artefakt bude mít maximálně úroveň 30 a s každou úrovní se bude síla artefaktu zvyšovat. Například každá úroveň Diovy jiskry uděluje 3 přízně, což znamená, že úroveň 30 uděluje dalších 90 přízně až do maximální hranice! Podrobnosti o hodnotách spojených k jednotlivým úrovním najdete dále v tomto článku.

Jak se úrovně mění, upravujeme také celkové artefakty, které odměňují vítěze světů. Záměrem tohoto posunu je zlepšit přitažlivost a konkurenceschopnost světů a odměnit nejen vítěznou alianci, ale také aliance, které se umístí na druhém a třetím místě. A nejen to! Nejlepší hráči v 8 nejlepších aliancích navíc získají úrovně artefaktů.

Podrobnosti naleznete v níže uvedených tabulkách:

ŽebříčekÚroveň Artifaktu
První místo+ 4 úroveň artefaktu
Druhé místo+ 2 úroveň artefaktu
Třetí místo+ 1 úroveň artefaktu


Žebříček aliancí*Top hráčiÚroveň
1.Místo 1-10 v alianci+1 úroveň
2.Místo 1-8 v alianci+1 úroveň
3.Místo 1-5 v alianci+1 úroveň
4.Místo 1-3 v alianci+1 úroveň
5.Místo 1-3 v alianci+1 úroveň
6.Místo 1 v alianci+1 úroveň
7.Místo 1 v alianci+1 úroveň
8.Místo 1 v alianci+1 úroveň
** pořadí je založeno na konečném pořadí na konci hry. Pokud je na konci hry méně než 8 aliancí, hodnocení se standardně nastaví na body aliance. Další informace najdete v části Často kladené dotazy v příspěvku č. 2.

Několik konkrétních příkladů:
  • Hráč na 3. místě ve vítězné alianci světa získá 5 úrovní (4 + 1)
  • Hráč na 2. místě v alianci na 3. místě získá 2 úrovně (1 + 1)
  • Hráč na 3. místě v alianci na 4. místě získá jen 1 úroveň
S tímto přidaným novým systémem budou hráči, kteří již vlastní jeden ze 3 existujících artefaktů, převedeni na stejnou úroveň. Navíc všem otevřeným světům používajícím starý systém budou připsány jejich artefakty na základě starého systému. Z nového systému budou těžit pouze dodatečně upravené otevřené světy. Jak vidíte, s tímto novým systémem odměníme nejen alianci, která vyhraje, ale také hráče, kteří během hry tvrdě pracují! Vzhledem k tomu, že máte na toto téma pravděpodobně spoustu otázek, podívejte se na post Často kladené otázky ve druhém příspěvku níže.

Nové artefakty

Předstabvujeme vám 3 nové artefakty - Stříbrný Kantharos, Ambrózie a Paládium. Abychom spojili starý a nový systém artefaktů, přizpůsobili jsme také stávající artefakty systému úrovní. Podívejte se na ně v tabulce níže:

NázevVzhledEfekt
Stříbrný Kantharos
silver_kantharos.png
Stříbrný Kantharos, udělen pouze dobyvatelům světa. Kdysi vlastněný Minósem, prvním králem Kréty, synem Dia, stejně jako bohyněmi Athénou a Afroditou.

Efekt: Sníží náklady a čas vylepšení zemědělských vesnic o 1% na úroveň.
Ambrózie
ambrosia.png
Ambrózie, jídlo vhodné k božské konzumaci a nektar jejich nesmrtelnosti.
Pouze nejmocnější bojovníci mají šanci ovládnout svět a ochutnat toto božské jídlo.


Efekt: Zvýší produkci bonusových surovin na malém ostrově o 6%, na úroveň.
Paládium
palladion.png
Paládium, ukryto Athénou ve velké citadele Tróje předtím, než Egejské moře padlo a dostalo nového vládce. Jeho síla vyzařuje a je velmi vyhledávaná mnohými, kteří se ho chtějí zmocnit.

Efekt: Sníží čas založení města o 1.4% na úroveň.
Athénin Roh hojnosti
cornucopia.png
Požehnaný Roh hojnosti, který představila samotná Athéna. Roh hojnosti vznikl, když Héraklés bojoval s říčním bohem Achelóosem a utrhl mu jeden z rohů.

Efekt: Zvýší kapacitu skladišť o 1.2%, na úroveň, ve všech městech.
Diova jiskra
spark.png
Diova jiskra z blesku nashromážděná kněžími na konci věku Divů světa. Jiskra je to, co dělá z bohů osvobozené bytosti se skutečnou svobodou.

Efekt: Přidává 3 díly do kapacity skladu přízně všech bohů na úroveň.
Zlaté rouno
golden_fleece.png
Zlaté rouno, odměna bohů za prokázání tvé síly. Tento magický artefakt získal Jason na své cestě a má silné léčitelské schopnosti.

Efekt: Sníží náklady na mince při trénování hrdinů o 1.2% na úroveň.

Jak jste si možná všimli, nyní máme šest artefaktů, ale pouze tři zakončení světa! Důvodem je, že artefakty byly odděleny od konců světa, což znamená, že nyní bude jednou z konfigurovatelných možností v daném světě (jako například rychlost daného světa).

Artefakty v profilu a odměnách

Další doplněk, který byl do změn zahrnut, je přidání artefaktů do profilu hráče! Pokud máte artefakt, jeho úroveň bude viditelná ve vašem profilu. Přidáváme také nové odměny za odemčení konkrétních úrovní každého artefaktu a také jsme k němu přidali Greposkóre.

Všechny tyto změny budou k dispozici na beta verzi na novém světě Sandbox 22 (zz22), který bude dnes spuštěn! Překvapení! Plánujeme vydat první světy s tímto novým systémem během několika měsíců, což by nám mělo poskytnout dostatek času pro provedení jakýchkoli změn před spuštěním a opravu všech chyb, které se vyskytnou během našeho testování na betě.

Jako vždy se budeme těšit na vaši zpětnou vazbu ZDE. Jsme si jisti, že jich bude spousta! Další otázky a odpovědi budeme aktualizovat v příspěvku níže - FAQ - Často kladené otázky - Artefakty.

Děkujeme!
Grepolis tým
 
Naposledy upraveno:

mikosansobi

Grepolis tým
FAQ - Často kladené otázky - Artefakty

Otázka: V současné době mám Diovu jiskru/Athénin Roh hojnosti/Zlaté rouno z vítězství ve světě se starým systémem. Co tato změna znamená pro mě?


Odpověď: Pokud máte jeden z těchto tří artefaktů, váš stávající artefakt bude převeden na následující úroveň:

  • Diova jiskra na úrovni 17 ( rovnající se 51 další přízně)
  • Athénin Roh hojnosti na úrovni 9 (rovná se 10.8%)
  • Zlaté rouno na úrovni 8 (rovná se 10% kvůli zaokrouhlení nahoru )


Otázka: S tímto novým systémem jsou odměny za vítězství ve světě nižší, než bývaly! Proč byste to dělali?

Odpověď: Hlavním důvodem je vyvážení. Je docela obtížné učinit artefakty cennými, aniž by byly příliš silné. Měli jsme na výběr tyto možnosti -buď je změnit z aktuálního maxima na jejich maximální úroveň, nebo z nich udělat střední cestu, což znamená, že ti, kteří již mají artefakty, jsou stále motivováni soutěžit v těchto světech. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je zlepšit účinnost artefaktu na úrovni 30 a snížit celkový výkon na vyhraný svět. Pro Diovu jiskru to znamená, že hráč musí vyhrát kolem 4 světů, aby získal stejný užitek, jako kdyby vyhrál jeden svět se starým systémem, ale s oddělením artefaktů od jejich zakončeních her to může být celá řada světů!


Otázka: Aktuálně hraji na světě X, který začínal se starým systémem. Dostanu staré odměny nebo nové odměny?

Odpověď: Všechny světy otevřené před aktivací nového systému budou mít starou strukturu odměn. To znamená, že pokud jste začali například ve světě s Diovu jiskrou, pak na konci tohoto světa vyhrajete artefakt 17. úrovně (v případě, že jej vyhrajete, samozřejmě). Jediný případ, kdy tomu tak není, je, pokud již máte Diovu jiskru na úrovni 17, v takovém případě nezískáte žádné nové úrovně za vítězství ve světě. Je to spravedlivé, protože to tak bylo již v době, kdy jste začínali s tímto světem.


Otázka: V současné době hraji na světě, který začínal se starým systémem. Pokud na novém světě vyhraji nový artefakt (Paládium, Stříbrný Kantharos, Ambrózii), bude k dispozici, aby mi přinesl užitek na mém starém světě?

Odpověď: Ne, staré světy mají přístup pouze ke starým artefaktům (Diova jiskra, Athénin Roh hojnosti, Zlaté rouno), takže nové artefakty na těchto starých světech nebudou fungovat.Otázka: Dobře, ale co když vyhraji některé úrovně Diovy jiskry (nebo jiného starého artefaktu), budou tyto nové úrovně dostupné i na starých světech?

Odpověď: Ano, pokud vylepšíte své staré artefakty, budou k dispozici na všech světech, starých i nových.
 
Nahoru