• Vážení hráči, Dne 3.4.2024 (středa) bude hra aktualizována na verzi 2.309. V důsledku toho se do hry nebudete moci po určitou dobu přihlásit. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, v úterý 2. dubna v 10:00 hodin (serverového času) nás navštíví speciální host: vybíravá a stále hladová mýtická slepice z podsvětí. Nakrmte ji a získejte odměny pro svou říši! Najít krmení pro slepici je snadné. Obyčejnými akcemi ve hře: stavba budov, útočení/bránění, zkoumání, cvičení jednotek a sesílání kouzel můžete získat různé ingredience. Více informací najdete na herním fóru

Bitva - Dan 77

  • Zakladatel vlákna DeletedUser7382
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser7382

Guest
„Veliteli!
Čeká Vás jedna ze závěrečných bitev proti nepříteli, jenž přes měsíc sužuje vody Grepolis!
Věštec byl již dotázán na vhodnou polohu jejího konání, předložil nám nesmyslnou změť písmen a odbyl nás se slovy, že Vy si s tím již dokážete poradit...“...
...


vrchní důstojníci: „Veliteli! Themistokle!“ volají na mě mí pobočníci, „pojď nám pomoci rozluštit tu věštbu.“

Themistoklés: „Bohužel, musíte si s tím poradit sami, já mám v plánu jít namotivovat naše vojáky.“Zatímco nejvyšší athénští důstojníci luští onu věštbu, naše armáda se v hojném počtu přesouvá k athénským hradbám. Můj proslov by ji měl namotivovat, aby si byl každý voják vědom, zač bojuje!Themistoklés:
„Udatní vojáci!
Míří k nám asi 200 000 armáda, a byť má obrovskou početní převahu, my máme převahu v disciplíně a v odvaze pramenící z toho, že bojujeme za své domovy... Blíží se armáda vesměs nesvobodných vojáků z ohromné Perské říše, které vládne despotický vládce, zatímco my jsme svobodní muži bojující za athénskou demokracii. Pokud chcete chránit své domovy a své rodiny před zkázou a svou vlast před utlačováním, seberte veškerou svou odvahu − jako před deseti lety u Marathónu 11 000 našich mužů porazilo 25 000 Peršanů v přímé bitvě se ztrátou pouhých 192 Athéňanů, včetně běžce Feidipida. A jako nedávno (v horském průsmyku pohoří Callidromus severozápadně odtud) se drsný válečník Leónidás a jeho 300 udatných Sparťanů obětovalo, aby v obklíčení Peršanů ještě na chvilku pozdrželo perský postup a umožnilo volný odchod zbytku spojených řeckých sil. Pokud nechceme, aby jejich hrdinské činy přišly vniveč, musíme se podle toho zachovat!
Hlavní řecké síly, pozemní i námořní, sice zaujaly další výhodné obranné postavení u Korintské úžiny, čímž nás už nechala protiperská aliance řeckých poleis napospas perskému vpádu, ale to neznamená, že nemáme šanci Peršany zastavit! Perský velkokrál Xerxés, jeho nejvyšší velitel Mardonius a jeho admirálka Artemisie vedou svou armádu a myslí si, že se necháme obléhat jako krysy, abychom je tak oslabili a zdrželi.
Paralelně s bitvou u Thermopyl v bitvě u nedalekého mysu Artemision na východním pobřeží zálivu byla zničena polovina velké perské flotily. A to díky zásahu z vůle Poseidóna, stejnětak nám naši bohové přejí úspěch dál a myslím, že nová věštba bude znamenat pro Peršany velké překvapení... Peršanům přeji, ať si jich co nejvíce vezme Hádes s sebou do podsvětí. Vám, udatní vojáci, přeji, aby vám žehnal samotný bůh války, Áres!“

Obrázek3.jpgObrázek2.jpg

A tak jsem svůj proslov zakončil a odcházím za řevu vojska a jásání davu zpět ke svým pobočníkům, nejvyšším důstojníkům.
vrchní důstojníci: „Themistokle, konečně jsi zpátky, zrovna jsme rozluštili tu věštbu.“

Themistoklés: „A co v ní stojí?“

vrchní důstojníci: „... vlastně jen Salamína.“

Themistoklés: „Ten ostrov?!“

vrchní důstojníci: „No právě, ale co bychom tam pohledávali? Jak bychom z ostrova ubránili Athény?“

Themistoklés: „Jak jistě víte, ty věštby od bohů bývají dvojsmyslné. Jako když jsem po svém zvolení do funkce stratéga dostal v delfské věštírně nepochopitelnou věštbu, že máme postavit dřevěné hradby. Přitom každé pořádné město v GREPOLISU má KAMENNÉ hradby!!! :grepolis :p

vrchní důstojníci: „Naštěstí jsi tu věštbu dobře rozluštil a nechal vystavit mocné loďstvo... Tak jako nám teď trvalo domyslet, že nám bohové napovídají ostrov Salamína... V tom případě to nějaký význam jistě má.“

Themistoklés: „... No jasně, že mě to nenapadlo dřív! Koukněte se na mapu! Stačí vylákat Peršany z městského přístavu (z Pirea) na moře, kde se s nimi utkáme. Ale budeme mít strategickou výhodu, stačí předem zaujmout toto obranné postavení, abychom v úžině už špatně manévrovatelné perské lodě zničili jednu za druhou.“

vrchní důstojníci: „Skvělý nápad, Themistokle − to by mohlo vyjít!“

Themistoklés: „Ale je tu jeden problém... Město budeme muset nechat napospas, Peršané ho rychle obsadí a vydrancují. Raději bych civilní obyvatele Athén nechal evakuovat na ostrov Salamína, kde budou v průběhu bitvy v bezpečí. Máme tu nějaké spartské posily, které budou týl naší flotily chránit z pevniny ostrova. Co vy na to?“

vrchní důstojníci: „S tímto plánem souhlasím... Já taky.“

Themistoklés: „Tak já si vezmu na starosti organizaci evakuace.“Všichni civilní obyvatelé města si berou ze svých domovů vše cenné a potřebné a z přístavu Piraeus odplouvají na sousední ostrov Salamína. Sotva se stačili evakuovat a obrovská armáda útočí na město. Evakuaci jsme stihli s odřenýma ušima. Peršané pochopili, že jsme byli na jejich překvapivě rychlý útok připraveni, ale mají nás spíš za zbabělce, kteří jim radši utekli.
Mezitím jsme rozestavili svou flotilu na plánovanou pozici. Posádka lodí, mnozí námořníci vojáci i otroci, byli rozčileni, když z dálky hleděli na drancování města, zvláště když se město ocitlo v plamenech. Dokonce i akropole (s chrámem zasvěceným bohyni Athéně, patronce města) byla těmi „barbary“ znesvěcena, zjevně se chtěl perský král Xerxés pomstít jménem svého otce Dáreia za vypálení Sard během iónského povstání, kterému jsme pomáhali a kde válka s Peršany začala. Jednou se jim ještě pomstíme, tím jsem si jist!
Vojáci rozhořčeni tím, jak se jejich domovské město ocitlo v plamenech, se už nemohli dočkat okamžiku, kdy to nepřátelským lodím vrátí v bitevní vřavě. Diplomatickou cestou jsme obelstili Peršany, oni na to skočili a vyslali svou armádu na moře, kde se s námi utkali v ohromné námořní bitvě. Všechny lodě v přední linii rychle manévrovaly a snažily se efektivně zničit nepřátelské lodě svými klouny. Naše strategická výhoda se začíná hned vyplácet: nepřátelské lodě jsou jedna po druhé ničeny s malými ztrátami na naší straně. Áres i Poseidón byli na naší straně a určitě přispělo odhodlání vojáků zničit nepřátele (mj. pramenící z rozhořčení nad drancováním jejich domovského města).
Po několika hodinách bitvy byla většina perského loďstva rozdrcena. Xerxés se se zbývajícími vojáky stahuje zpět na severozápad. Následující okamžiky lze charakterizovat jako velkou úlevu z pominutí perské hrozby a opojení vítězstvím. Město bylo sice zničeno, ale jeho obnova za tak velkolepé vítězství stojí. Tato rozhodující bitva pravděpodobně zachrání Řecko a perská hrozba bude možná navždy zažehnána.

Obrázek4.gifObrázek6.jpgObrázek5.jpg


___________________________________________________________________


komentář: [SPOIL]Explicitně řečeno, snažil jsem se navázat přímo na úvodní odstavec v zadání soutěže, tj. diskuzí vrchních velitelů a někdejšího athénského stratéga Themistokla nad nejasnou věštbou a nad strategickým řešením bitvy − přičemž Themistoklés vystupuje jako lyrický mluvčí a zápletka je zcela smyšlená. Ostatní odstavce, tj. obsah fiktivní úvodní promluvy Themistokla k vojákům a závěrečný popis bitvy, se zakládá na dříve získaných poznatcích o bitvě. A především bylo mým cílem rafinovaně začlenit historický kontext, ve kterém se bitva odehrála, abych příběh oživil od pouhého popisu bitvy. (původně jsem chtěl zachytit dobové vzpomínky, resp. Themistoklův proud myšlenek, abych toho docílil, ale kvůli možné nepřehlednosti jsem se raději uchýlil k motivační promluvě k vojsku, která by vyjádřila totéž)
Obrázky jsou taky pro oživení a hlavně za účelem, aby se čtenáři lépe orientovali v tom, kde se bitva konala (což může být důležité).
Děkuji za přečtení a doufám, že se vám to líbilo... ale třeba se vám to nelíbilo, i to je možné. :p Zvlášť když to mám tak dlouhé, ale s tím jsem nepočítal... se rozepíšu... a je to zhruba 914 slov bez úvodu ze zadání a bez tohoto komentáře.


Pozn.: poleis není překlep, mělo by to být množné číslo od polis[/SPOIL]
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru