• Vážení hráči! Dne 09.01.2024 nový svět - Pagasa otevřel své brány. Přidejte se do válek na světě s Olympem Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, Dne 24.1.2024 (středa) bude hra aktualizována na verzi 2.304. V důsledku toho se do hry nebudete moci po určitou dobu přihlásit. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru

Bubák ze strašidel - Jeskyně aneb špehové z podsvětí

  • Zakladatel vlákna DeletedUser8956
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser8956

Guest
Je to již pár let, co vyplula loď plná zásob a mnoha odvážlivců, doprovázená flotilou ohnivých lodí, objevovat nové světy, získávat přátelé či sledovat nepřátelé. Král dlouho očekával zprávy o osudu těchto lidí, avšak nedostalo se mu žádných informací. Ovšem jednou, bylo to počátkem léta, když silné monzunové větry směrovaly lodě oceánu k jejich ostrovu, objevila se v přístavu loď Fénického kupce. Vyjma nových pláten, hřebíčků, koriandru, vanilky a jiného koření, zdejšími lidmi ještě nepoznaného, je kupec seznámil také s událostmi, které zažil na svým obchodních výpravách. Slyšeli tak prvně vyprávět o tyranovi, jenž si, krom jednoho z kontinentů, podmanil také několik ostrovů a blížil se tak nebezpečně k pobřežním hranicím jejich ostrovního města. Král si uvědomil, že místa z kupcová vyprávění se nachází směrem, odkud každé ráno bůh Hélios vyráží na svou celodenní pouť. Přesně tam, kam před lety vyrazili jeho druhové na svou pouť....

Obávajíce se o životy svých lidí rozkázal král ihned vybudovat novou flotilu. Nová plátna, která kupec přivezl až z daleké Číny, byla lehčí a pevnější, což umožnilo stavbu lodí s více stěžni, jenž byly rychlejší a efektivnější pro plánovanou záchrannou výpravu. Navíc modernizaci jejich transportních lodí byly do podpalubí zařazena nová lodní lůžka, díky kterým bylo možné vzít na každou z lodí o 6 vojáků více a tak také počtem vojska, a nejen rychlostí, se zvýšila šance na úspěch této cesty. Mapa hvězd se mezitím změnila a moudří, jenž od útlého věku rozšiřují své vědomosti o chodu světa ve zdejší akademii, králi zvěstovali příchod zimy a s ní spojený opačný směr větrů. Směr jejich dalšího dobrodružství.

Mudrci měli pravdu a lodě posilněné novým plachtovím zanedlouho dosáhly svého cíle. Král již z dálky, dle vlajky vlnící se ve větru, poznal, že ostrov před nimi je osídlen jeho lidem. Hned po přistání se naléhavě vydal za místokrálem, jemuž kdysi svěřil velení nad touto výpravou, aby potvrdil či naopak vyvrátil temné zvěsti Fénického kupce o tajemném tyranovi. "Králi, veškerá tvá slova jsou dílem pravdy, tento krutovládce dále úspěšně vede svá tažení a jeho kolonizátoři zaujali své místo již na tak blízkém ostrově, že jejich ohně lze za temné noci spatřit" podával zástupce svému zděšenému králi zprávu. " Avšak věřím, že tvé obavy se brzy rozplynou, neboť jsem již učinil jistá opatření a věřím, že úder mnou naplánovaný bude mít úspěch", svěřil se a pokračoval: "poté co jsme se my dozvěděli o hrozbě, která se k nám po vlnách blíží, vyslali jsme špehy a posly do všech stran, abychom našeho nepřítele poznali lépe. Toto konání se nesetkalo s velkým úspěchem, neboť lidé se báli o mluvit temnotě, která jim vyvolaným strachem často zatemnila mysl. Navzdory tomu i dobrou zvěst přineslo. Tento tyran má na jedné ze svých lodí zbraň, jejíž síla nebyla žádnou pozemskou dosud překonána. Vojska odporu se po setkání s touto zbraní přidávají na stranu temna a silou strachu je pak tyran ovládá. Pokud o tento nástroj zhouby přijde, porážky pak na jeho stranu se přidají." Král pozorně naslouchal vyprávění o tajemné zbrani a tázal se, zda-li již jeho lidé vědí, která z lodí je tím nositelem zkázy. Ovšem odpověď provázená příběhem mu do srdce vehnala jen strach. "Mezi lidmi se nenachází nikdo, kdo by se dokázal nepozorovaně dostat mezi vojska temnoty a zjistil tak, kde zasáhnout srdce nepřítele", vyprávěl místokrál. "Nikdo koho lze spatřit, se tak daleko nedostane. Tedy jsme se rozhodli oslovit ty, jenž vidět není; duše...." král tušil, že pokračování ho nepotěší. "Několik nocí jsme provolávali modlitby oslavující Hádá, krále podsvětí, a po několikeré oběti opravdu vystoupil z temných útrob světa. Požádali jsme jej, zda by duše naších padlých bratrů mohly ještě jedinkrát bojovat za čest a slávu našeho lidu a on kupodivu souhlasil. Výměnou mu však byla jeskyně plná stříbrných mincí, bez kterých duše zemřelých přes řeku Styx převozník Cháron nepustí. Shromáždili jsme tak velké bohatství a do nedaleké jeskyně vypravili vozy plné mincí. Po čase se jen jediný voják, doprovázející tyto vozy, vrátil. Duše již jeho tělo nedoprovázela a tak jen prázdná lidská schránka k nám dopravila tuto mapu", ukázal králi mapu, na které byla přesně zakreslena trasa lodě, jejíž náklad svou důležitosti tolik převyšuje ostatní. Ale ačkoliv to místokrál po svém vyprávění očekával, nejvyšší z jeho lidu nebyl nadšen, právě naopak. Král si totiž moc dobře uvědomoval, že Hádes a Zeus spolu soupeří o moc na jejich velkolepým městem a i přesto, že Dia král svými skutky již několikrát přesvědčil, tak nyní, když lid přímo požádal o pomoc jeho arogantního a moci nenasytného bratra, zřejmě ztratí Diovu náklonnost. Ztratí tak přízeň nepozemských bytostí z Olympu a jeho lid zažije velká utrpení a strádání, než všemocné vládce všeho světa získá opět na svou stranu.

Král, ze strachu před nepřítelem, povolil svému vojsku, za pomoci plánku, zaútočit na loď, v jejímž podpalubí se skrývá nástroj k utváření osudu lidstva. Avšak obávaje se hněvu bohů nevěřil v úspěch této výpravy....
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru