• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

Historie - angelstorm

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser

Guest
* Kovářova dcera Angelstorm*

V temných dobách jedenáctého věku kdy svět soužily nepokoje působené nynějším vládcem světa Aratonem jež byl dle legend zplozen z lůna závistivé čarodějnice Krikopény se v malé vesničce narodila statnému kováři Thorovi a jeho ženě Alicii dcera. Dcera ještě krásnější než její matka samotná, s kuráží, jež byla znát již od narození, pojmenovali ji Angelstorm.
Čas plynul a Angelstorm rostla nejen do božské krásy, ale její kuráž, hrdost a odvaha překvapovala každého vesničana,hrála si v otcově kovárně s ohněm, železem a meči jež otec vykoval. Byla mrštná a chytrá jak lasička, rychle se učila a chápala nástrahy světa.
Angelstorm vyrostla do nádherné dívky,bravurně zacházela s meči,dýkami i lukem oheň a výheň byla její kolébkou, kovala meče ještě lepší než otec Thor, navzdory všem těmto věcem nikdy neztratila půvab ženskosti stále to byla ta drobná kurážlivá dívka s půvabem bohyně.
*************
Jednoho dne vpadly do vesnice Aratonovi vojáci z temného světa, drancovali pálily domy zabíjeli muže, znásilňovali ženy, ničily a zabíjely vše co jim přišlo do cesty. A tak se stalo že Angelstorm přišla o otce i matku, z celé vesnice zbylo jen pár lidí.
Přesto že dlouho truchlila, věděla, že v tomto světě není čas na slzy, cítila že její místo je jinde.Rozhodla se tedy hledat místo k žití vybudovat vesnici a vymanit se z temného světa.
S několika pozůstalými lidmi tedy vyrazila na dlouho cestu hledání onoho místa,kde by mohly pokojně žít. Putovali dlouho,za každého počasí, setkávali se s dobrem i zlem s přívětivostí i se záští, ale jednoho dne dorazily na místo, ostrov,jež se zdál neosídlen a bylo to tak, ostrov byl panenský,pln síly, přesně to místo které Angelstorm hledala!
V podvečer dne Sarita dorazily do nádherné malé klidné zátoky, všichni unaveni k padnutí, uchýlili se tedy ke spánku, té noci se Angelstorm ve snu zjevili Thor a Alicia, její rodiče, seslali na ní hvězdy z nebes od bohů, v tu chvíli se probudila, již svítalo,po zvedla otcův statný meč zarazila ho do půdy pod nohama a zakřičela:
„Putovali jsme dlouho, naše hledání je u konce. Zde vybudujeme naše město snů zde budeme žít, hospodařit, plodit děti, učit je, vyznávat naše božstva a umírat. Tento ostrov bude náš a pokud budeme muset budeme o něj i bojovat. Naše město se bude jmenovat Lotira, božská Lotira“
A jak se slunce střídalo s měsícem, tma se světlem Lotira se pomalu rozvíjela z malé vesničky do městečka.
Ač vše šlo dle plánu a město rozkvétalo jednoho dne zvědové přišly se správou že se na ostrově usidlují další osadníci, Angelstorm tedy rozhodla že se někteří musí cvičit v boji pro případnou obranu, přihlásilo se mnoho dobrovolníků, postavily cvičiště a učily se mrštnosti, zacházení se zbraněmi a bojové strategie. Bojovníci měli k dispozici ty nejlepší kované zbraně, jež prošly rukama Angelstorm.
Brzo se v Lotiře zrodila poměrně velká armáda bojovníků, kteří byli ochotni v případě potřeby město bránit i na jiné útočit, Angelstorm nechala vystavět hradby okolo města aby bylo ještě více bezpečnější.
Dny utíkaly a ostrov byl najednou plně osídlen jinými osadníky,i jejich města se rozrůstala a kvetla,některá města začala kvést tak rychle že by mohla brzy začít ohrožovat Lotiru, Angelstorm nechtěla dopustit toho, že by mohl někdo převzít vládu nad ostrovem, mýtit lidstvo z vesnice a narušit jejich poklidný život v Lotiře.
Vojsko Lotiry bylo vysláno do prvního boje, jméno vládce města Zaječí znělo temně Darlong.první útok, první zkušenost a tak se Lotira modlila, aby vše dopadlo.
Útok se povedl, ztráty bojovníků byli minimální, Lotira jásala, ale Angelstorm věděla, že není všem bojům konec a že tohle je jen začátek. Pochopila vše. A tak promluvila k obyvatelstvu :

Moji drazí Lotiřané, v prvním boji naše vojsko zvítězilo,ale buďte ostražití, jelikož cítím, že boje budou sílit. A proto se řady našich bojovníků musí rozrůst, hradby města zvětšit, musíme postavit přístav a lodě, mořská ani pozemská strana není bezpečná, bohužel nikde na světě nejsme v bezpečí. Musíme také postavit chrám, kde se budeme modlit a žádat přízeň boha kterého si zvolíme, bude jím mocný Zeus, jež nám dá sílu bojovat s nepřáteli. Budeme také muset najít nové spojence jež budou s námi, jež budou mít stejný cíl a stejnou duši i srdce, jelikož v tomto světě plném temnoty nemůžeme zůstat sami,padli bychom a naše město s námi.
Ale nebojte se, zůstaňte stejní jako jste,dokážeme to.
Lotiřané plní hrdosti a kuráže spolu s Angelstorm začali budovat,v zátoce vznikl krásný přístav, lidé se učí novým věcem a technikám jak ovládat a stavět lodě, bojovníci cvičí nové techniky boje, zdokonaluje se i um stavitelů, víra Lotiřanů nezná konce, město roste rychlostí blesku, a vše se ubírá ke stavbě chrámu pro mocného Dia, který, jak všichni doufají, bude nad Lotirou držet mocnou ochrannou ruku.
Chrám byl hotov, mocný Zeus a jeho síla začala Lotiru podporovat.Angelstorm prošla mnoha bitvami mnoha úspěšnými a neúspěšnými bitvami s většími i menšími ztrátami v řadách vojska.

Avšak na ostrově se usadil velice mocný lord jeho síla byla mocná. Angelstorm vytušila že se schyluje k boji, město vedl majestátný vůdce jménem Vortigo,nemilosrdný vyvražďovač všeho živého co mu pod ruku padne, byl to syn Aratona.
V hlavně Angelstorm se honily myšlenky, je potřeba povolat vše co můžeme, musíme požádat Dia o pomoc, jinak není šance, abychom zvítězily….a my musíme zvítězit, nemůžeme nechat Lotiru padnout, stálo nás to tolik práce, je to vše za co jsme celou dobu bojovali.

A tak Angelstorm požádala Dia o pomoc, jelikož Zeus se k Lotiře klanil s velkou přízní vyslyšel prosby a seslal na město kouzla, z tvrdých skal které obklopují Lotiru se najednou vynořily řady válečných vozů se statnými vozataji v plné zbroji. Na druhé straně města praskly útesy a z nich se vysekávaly stvoření jež měla lidská těla a hlavy býků, byli obrovská.
Lotiřané byli vyděšeni a tak se snažili utíkat, nevěděli co se děje, najednou se rozsvítilo a rozestoupily se mrky,na obloze se objevila obrovská dlaň stvořená s oblaků.Dlaň se otevřela a z ní vylétaly další obrovské příšery, mávaly svými majestátnými křídly, sekaly sem a tam špičatým ocasem a z tlam jim vycházel silný majestátný řev.
Angelstorm vyběhla z chrámu kde prosila Dia o pomoc a nevěřila vlastním očím,vytušila že toto není pozemské, ale že toto jsou vše boží stvoření. Celá armáda vozů, a příšer se zastavila na nádvoří města a čekala. Z nebes se ozval mocný zvučný hlas, jehož síla rozvibrovala budovy a pravil:
Jsem Zeus mocný vládce nebes, jste pokorné město, váš vůdce ač žena je dobrým vůdcem, poslouchejte ji nadále a budete rozkvétat. Čeká Vás těžký boj.Daruji vám do boje tyto božská vojska, která Vám budou sloužit.
Nechť vám tyto stvoření pomůžou bránit město a žít dál tak jak žijete.

Jak se hlas objevil tak i zmizel….vše se opět vrátilo do normálu, jen na nádvoří stála legie válečné armády, tak silné že si to nikdo z Lotiry nedokázal představit ani samotná Angelstorm. To byla přízeň Dia, a my ji musíme využít, musíme zaůtočit.S touto armádou máme šanci, bude to těžké, ale šanci máme.Musíme být připraveni. zakřičela Angelstorm k lidu.

Angelstorm byla připravena, celé vojsko bylo připraveno.
Na obzoru se zjevily hradby města, kde vládl Vortigo.A tak se Angelstormina armáda vrhla na dobívání s pomocí katapultů,povedlo se hradby padly,zvuky mečů se linuly celým údolím,padaly hlavy nepřátelských vojsk i vojáků z řad Lotiry, Angelstorm sama bojovala mezi vojákz,její bojový um byl jeden z nejlepších,boj byl neúprosný a dlouhý, vojáci v boji již byli znaveni, meče v rukách byly jako těžké balvany ale nikdo se nevzdával.

Když už vše vypadalo na konec boje,Vortygo povolal nová vojska,mytická vojska,kyklopy a jiné stvoření.Jedním máchnutím pazoury zničily deset vojáků. Angelstorm věděla že již déle nemůže nechávat své jednotky od Dia v záloze a musí s nimi ven,zatroubila tedy na obrovský roh aby je přivolala.
Zvedl se vítr země se zatřásla,skály se otevřeli a na Vortigovo vojsko se vrhly obrovské jednotky nemylosrndých příšer a vozatajů. Padaly hlavy,ale nejen z Vortigovy armády,jeho příšery byly taktéž silné. Angelstorm bojovala mezi těmito příšerami jako lvice,tnula mačem do kyklopů do jejich velkého oka,válela se v prachu,krvy nepřátel i přátel, padala ůnavou ale stále vytrvale a s statečně bojovala po boku svých bojovníků a vedla je k vítězství.

Bitva trvala dlouho,mnoho bojovníků padlo, mnoho Vortigových budov padlo pod Diovým bleskem ale Lotira nakonec po neúprosném boji zvítězila. Angelstorm chtěla zabít Vortiga,ale byl k nenalezení.Schoval se,pravděpodobně napůl mrtev,někde zbabělečky ležel,bál se vylézt a postavit se hrdě k boji s ženou.
Boj byl náročný Angelstorm padla vyčerpáním na zem, probudila se až když ji její lid zvedal ze země. Sebrala veškeré síly které v sobě ještě našla postavila se,majestátně pozvedla otcův meč k nebi,vítězně zakřičela a poděkovala bohům i svým lidem. Pak padla k zemi vyčerpáním.

Lotiřané ji zvedly a nesly, aby ji vyléčily, mrtvá nebyla, ale dýchala lehce a její srdce bylo hodně pomalu a tiše. Lotiřané ji nesly přes celé bitevní pole, polité krví, zbraněmi, ve vzduchu byl cítit pach krve, potu a železa. Nebyla to hezká podívaná, byl to odporný pohled na bitevní pole.

Atmosféra města ač zvítězilo,byla ponurá,mnoho lidí padlo,mnoho přátel padlo,bitva byla neúprosná.

Angelstorm a zbylý vojáci se pomalu zotavovali,lidé se začínali vzpamatovávat z obrovského boje.Angelstorm promluvila znovu k obyvatelům:

Byl to velký a těžký boj, padlo mnoho lidí z našich řad, je mi to líto, ale nevěšte hlavy,pár nás tu zbylo a dokážeme to znovu, jenom nesmíme ztrácet víru. Bohová nám již jednou pomohly a pomůžou znova, pokud neztratíme víru. A proto se musíme vzpamatovat a žít dál,vycvičit nová vojska a žít s láskou dál.
Vortigo nepadl, bude se snažit dál, a proto musíme být na pozoru.
 

DeletedUser

Guest
P.S: Ač bych Vám ráda vyprávěla příběh dále, nemohu! Toto je vše co se prozatím odehrálo, věřte či nevěřte toto město stále existuje, Angelstorm stále žije, se svou kuráží a hrdostí vede město Lotira skrze trnité úskalí temného světa plného nástrah.
Snad někdy příště Vám povím jak příběh Angelstorm a její božské Lotiry pokračuje dál, ale prozatím se modleme k bohům, aby neztratila svou duši a vedla své město i nadále tak jak vede doposud!Předem se omlouvám za jekékoliv pravopisné nesrovnalosti.
Příběh je pravdivý do určité části, pak musela zapracovat fantazie;) jsem na Grepolisu teprve 14dní a tak byla fantazie nezbytná :D
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru