1. Vážení hráči! Dne 27.8.2019 nový svět - Kos otevře své brány. Přidejte se do válek na světě s novým zakončením - Dominance Více informací najdete na herním fóru
  Zamítnutí oznámení
 2. Po celých 7 letech (jeden rok za každý div světa ) jsme konečně začali pracovat na novém zakončení světů - a to v úzké spolupráci s Hráčskou radou a oporou v Divokých kmenech, které jsou takovým naším duchovním předkem. Konečně vám představujeme Dominanci, rychlé bojově zaměřené zakončení hry, které jste si tak dlouho přáli. Podrobnější informace naleznete herním fóru
  Zamítnutí oznámení
 3. Vážení hráči, ve středu 18. září proběhne aktualizace hry na verzi 2.197. Omluvte prosím drobné výpadky při nahrávání aktualizace. Děkujeme za pochopení.. Více informací najdete na herním fóru
  Zamítnutí oznámení

Historie - angelstorm

Téma v sekci 'Soutěž o nejlepší historii bojovníka' založené uživatelem angelstorm, 23. úno 2011.

:
Uzavřeno pro další odpovědi.
 1. angelstorm

  angelstorm Guest

  * Kovářova dcera Angelstorm*

  V temných dobách jedenáctého věku kdy svět soužily nepokoje působené nynějším vládcem světa Aratonem jež byl dle legend zplozen z lůna závistivé čarodějnice Krikopény se v malé vesničce narodila statnému kováři Thorovi a jeho ženě Alicii dcera. Dcera ještě krásnější než její matka samotná, s kuráží, jež byla znát již od narození, pojmenovali ji Angelstorm.
  Čas plynul a Angelstorm rostla nejen do božské krásy, ale její kuráž, hrdost a odvaha překvapovala každého vesničana,hrála si v otcově kovárně s ohněm, železem a meči jež otec vykoval. Byla mrštná a chytrá jak lasička, rychle se učila a chápala nástrahy světa.
  Angelstorm vyrostla do nádherné dívky,bravurně zacházela s meči,dýkami i lukem oheň a výheň byla její kolébkou, kovala meče ještě lepší než otec Thor, navzdory všem těmto věcem nikdy neztratila půvab ženskosti stále to byla ta drobná kurážlivá dívka s půvabem bohyně.
  *************
  Jednoho dne vpadly do vesnice Aratonovi vojáci z temného světa, drancovali pálily domy zabíjeli muže, znásilňovali ženy, ničily a zabíjely vše co jim přišlo do cesty. A tak se stalo že Angelstorm přišla o otce i matku, z celé vesnice zbylo jen pár lidí.
  Přesto že dlouho truchlila, věděla, že v tomto světě není čas na slzy, cítila že její místo je jinde.Rozhodla se tedy hledat místo k žití vybudovat vesnici a vymanit se z temného světa.
  S několika pozůstalými lidmi tedy vyrazila na dlouho cestu hledání onoho místa,kde by mohly pokojně žít. Putovali dlouho,za každého počasí, setkávali se s dobrem i zlem s přívětivostí i se záští, ale jednoho dne dorazily na místo, ostrov,jež se zdál neosídlen a bylo to tak, ostrov byl panenský,pln síly, přesně to místo které Angelstorm hledala!
  V podvečer dne Sarita dorazily do nádherné malé klidné zátoky, všichni unaveni k padnutí, uchýlili se tedy ke spánku, té noci se Angelstorm ve snu zjevili Thor a Alicia, její rodiče, seslali na ní hvězdy z nebes od bohů, v tu chvíli se probudila, již svítalo,po zvedla otcův statný meč zarazila ho do půdy pod nohama a zakřičela:
  „Putovali jsme dlouho, naše hledání je u konce. Zde vybudujeme naše město snů zde budeme žít, hospodařit, plodit děti, učit je, vyznávat naše božstva a umírat. Tento ostrov bude náš a pokud budeme muset budeme o něj i bojovat. Naše město se bude jmenovat Lotira, božská Lotira“
  A jak se slunce střídalo s měsícem, tma se světlem Lotira se pomalu rozvíjela z malé vesničky do městečka.
  Ač vše šlo dle plánu a město rozkvétalo jednoho dne zvědové přišly se správou že se na ostrově usidlují další osadníci, Angelstorm tedy rozhodla že se někteří musí cvičit v boji pro případnou obranu, přihlásilo se mnoho dobrovolníků, postavily cvičiště a učily se mrštnosti, zacházení se zbraněmi a bojové strategie. Bojovníci měli k dispozici ty nejlepší kované zbraně, jež prošly rukama Angelstorm.
  Brzo se v Lotiře zrodila poměrně velká armáda bojovníků, kteří byli ochotni v případě potřeby město bránit i na jiné útočit, Angelstorm nechala vystavět hradby okolo města aby bylo ještě více bezpečnější.
  Dny utíkaly a ostrov byl najednou plně osídlen jinými osadníky,i jejich města se rozrůstala a kvetla,některá města začala kvést tak rychle že by mohla brzy začít ohrožovat Lotiru, Angelstorm nechtěla dopustit toho, že by mohl někdo převzít vládu nad ostrovem, mýtit lidstvo z vesnice a narušit jejich poklidný život v Lotiře.
  Vojsko Lotiry bylo vysláno do prvního boje, jméno vládce města Zaječí znělo temně Darlong.první útok, první zkušenost a tak se Lotira modlila, aby vše dopadlo.
  Útok se povedl, ztráty bojovníků byli minimální, Lotira jásala, ale Angelstorm věděla, že není všem bojům konec a že tohle je jen začátek. Pochopila vše. A tak promluvila k obyvatelstvu :

  Moji drazí Lotiřané, v prvním boji naše vojsko zvítězilo,ale buďte ostražití, jelikož cítím, že boje budou sílit. A proto se řady našich bojovníků musí rozrůst, hradby města zvětšit, musíme postavit přístav a lodě, mořská ani pozemská strana není bezpečná, bohužel nikde na světě nejsme v bezpečí. Musíme také postavit chrám, kde se budeme modlit a žádat přízeň boha kterého si zvolíme, bude jím mocný Zeus, jež nám dá sílu bojovat s nepřáteli. Budeme také muset najít nové spojence jež budou s námi, jež budou mít stejný cíl a stejnou duši i srdce, jelikož v tomto světě plném temnoty nemůžeme zůstat sami,padli bychom a naše město s námi.
  Ale nebojte se, zůstaňte stejní jako jste,dokážeme to.
  Lotiřané plní hrdosti a kuráže spolu s Angelstorm začali budovat,v zátoce vznikl krásný přístav, lidé se učí novým věcem a technikám jak ovládat a stavět lodě, bojovníci cvičí nové techniky boje, zdokonaluje se i um stavitelů, víra Lotiřanů nezná konce, město roste rychlostí blesku, a vše se ubírá ke stavbě chrámu pro mocného Dia, který, jak všichni doufají, bude nad Lotirou držet mocnou ochrannou ruku.
  Chrám byl hotov, mocný Zeus a jeho síla začala Lotiru podporovat.Angelstorm prošla mnoha bitvami mnoha úspěšnými a neúspěšnými bitvami s většími i menšími ztrátami v řadách vojska.

  Avšak na ostrově se usadil velice mocný lord jeho síla byla mocná. Angelstorm vytušila že se schyluje k boji, město vedl majestátný vůdce jménem Vortigo,nemilosrdný vyvražďovač všeho živého co mu pod ruku padne, byl to syn Aratona.
  V hlavně Angelstorm se honily myšlenky, je potřeba povolat vše co můžeme, musíme požádat Dia o pomoc, jinak není šance, abychom zvítězily….a my musíme zvítězit, nemůžeme nechat Lotiru padnout, stálo nás to tolik práce, je to vše za co jsme celou dobu bojovali.

  A tak Angelstorm požádala Dia o pomoc, jelikož Zeus se k Lotiře klanil s velkou přízní vyslyšel prosby a seslal na město kouzla, z tvrdých skal které obklopují Lotiru se najednou vynořily řady válečných vozů se statnými vozataji v plné zbroji. Na druhé straně města praskly útesy a z nich se vysekávaly stvoření jež měla lidská těla a hlavy býků, byli obrovská.
  Lotiřané byli vyděšeni a tak se snažili utíkat, nevěděli co se děje, najednou se rozsvítilo a rozestoupily se mrky,na obloze se objevila obrovská dlaň stvořená s oblaků.Dlaň se otevřela a z ní vylétaly další obrovské příšery, mávaly svými majestátnými křídly, sekaly sem a tam špičatým ocasem a z tlam jim vycházel silný majestátný řev.
  Angelstorm vyběhla z chrámu kde prosila Dia o pomoc a nevěřila vlastním očím,vytušila že toto není pozemské, ale že toto jsou vše boží stvoření. Celá armáda vozů, a příšer se zastavila na nádvoří města a čekala. Z nebes se ozval mocný zvučný hlas, jehož síla rozvibrovala budovy a pravil:
  Jsem Zeus mocný vládce nebes, jste pokorné město, váš vůdce ač žena je dobrým vůdcem, poslouchejte ji nadále a budete rozkvétat. Čeká Vás těžký boj.Daruji vám do boje tyto božská vojska, která Vám budou sloužit.
  Nechť vám tyto stvoření pomůžou bránit město a žít dál tak jak žijete.

  Jak se hlas objevil tak i zmizel….vše se opět vrátilo do normálu, jen na nádvoří stála legie válečné armády, tak silné že si to nikdo z Lotiry nedokázal představit ani samotná Angelstorm. To byla přízeň Dia, a my ji musíme využít, musíme zaůtočit.S touto armádou máme šanci, bude to těžké, ale šanci máme.Musíme být připraveni. zakřičela Angelstorm k lidu.

  Angelstorm byla připravena, celé vojsko bylo připraveno.
  Na obzoru se zjevily hradby města, kde vládl Vortigo.A tak se Angelstormina armáda vrhla na dobívání s pomocí katapultů,povedlo se hradby padly,zvuky mečů se linuly celým údolím,padaly hlavy nepřátelských vojsk i vojáků z řad Lotiry, Angelstorm sama bojovala mezi vojákz,její bojový um byl jeden z nejlepších,boj byl neúprosný a dlouhý, vojáci v boji již byli znaveni, meče v rukách byly jako těžké balvany ale nikdo se nevzdával.

  Když už vše vypadalo na konec boje,Vortygo povolal nová vojska,mytická vojska,kyklopy a jiné stvoření.Jedním máchnutím pazoury zničily deset vojáků. Angelstorm věděla že již déle nemůže nechávat své jednotky od Dia v záloze a musí s nimi ven,zatroubila tedy na obrovský roh aby je přivolala.
  Zvedl se vítr země se zatřásla,skály se otevřeli a na Vortigovo vojsko se vrhly obrovské jednotky nemylosrndých příšer a vozatajů. Padaly hlavy,ale nejen z Vortigovy armády,jeho příšery byly taktéž silné. Angelstorm bojovala mezi těmito příšerami jako lvice,tnula mačem do kyklopů do jejich velkého oka,válela se v prachu,krvy nepřátel i přátel, padala ůnavou ale stále vytrvale a s statečně bojovala po boku svých bojovníků a vedla je k vítězství.

  Bitva trvala dlouho,mnoho bojovníků padlo, mnoho Vortigových budov padlo pod Diovým bleskem ale Lotira nakonec po neúprosném boji zvítězila. Angelstorm chtěla zabít Vortiga,ale byl k nenalezení.Schoval se,pravděpodobně napůl mrtev,někde zbabělečky ležel,bál se vylézt a postavit se hrdě k boji s ženou.
  Boj byl náročný Angelstorm padla vyčerpáním na zem, probudila se až když ji její lid zvedal ze země. Sebrala veškeré síly které v sobě ještě našla postavila se,majestátně pozvedla otcův meč k nebi,vítězně zakřičela a poděkovala bohům i svým lidem. Pak padla k zemi vyčerpáním.

  Lotiřané ji zvedly a nesly, aby ji vyléčily, mrtvá nebyla, ale dýchala lehce a její srdce bylo hodně pomalu a tiše. Lotiřané ji nesly přes celé bitevní pole, polité krví, zbraněmi, ve vzduchu byl cítit pach krve, potu a železa. Nebyla to hezká podívaná, byl to odporný pohled na bitevní pole.

  Atmosféra města ač zvítězilo,byla ponurá,mnoho lidí padlo,mnoho přátel padlo,bitva byla neúprosná.

  Angelstorm a zbylý vojáci se pomalu zotavovali,lidé se začínali vzpamatovávat z obrovského boje.Angelstorm promluvila znovu k obyvatelům:

  Byl to velký a těžký boj, padlo mnoho lidí z našich řad, je mi to líto, ale nevěšte hlavy,pár nás tu zbylo a dokážeme to znovu, jenom nesmíme ztrácet víru. Bohová nám již jednou pomohly a pomůžou znova, pokud neztratíme víru. A proto se musíme vzpamatovat a žít dál,vycvičit nová vojska a žít s láskou dál.
  Vortigo nepadl, bude se snažit dál, a proto musíme být na pozoru.
   
 2. angelstorm

  angelstorm Guest

  P.S: Ač bych Vám ráda vyprávěla příběh dále, nemohu! Toto je vše co se prozatím odehrálo, věřte či nevěřte toto město stále existuje, Angelstorm stále žije, se svou kuráží a hrdostí vede město Lotira skrze trnité úskalí temného světa plného nástrah.
  Snad někdy příště Vám povím jak příběh Angelstorm a její božské Lotiry pokračuje dál, ale prozatím se modleme k bohům, aby neztratila svou duši a vedla své město i nadále tak jak vede doposud!  Předem se omlouvám za jekékoliv pravopisné nesrovnalosti.
  Příběh je pravdivý do určité části, pak musela zapracovat fantazie;) jsem na Grepolisu teprve 14dní a tak byla fantazie nezbytná :D
   

Nahoru
:
Uzavřeno pro další odpovědi.