• Vážení hráči! Dne 09.01.2024 nový svět - Pagasa otevřel své brány. Přidejte se do válek na světě s Olympem Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, Dne 24.1.2024 (středa) bude hra aktualizována na verzi 2.304. V důsledku toho se do hry nebudete moci po určitou dobu přihlásit. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru

jeden den ze života mého vojáka-Pizizub Jakub

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser

Guest
V jednom krásném světěm žil byl jeden sedlák. Žil se svou rodinou v jednom malém statku. Žili tam šťatsně.Jednoho dne do jejich vesnice přijel královský posel. Posel vstal ze svého vozu, vzal si svoji trubku, zatroubil na ni a zakřičel na celou vesnici "všichni muži vezměty si své zbraně jde se do války". A tak se sedlák i s ostatními muži vydal do hlavního města, kde už se shromažďovala armáda. Zrovna když přišli kapitán promluvil k vojsku "nemřátelé mají sice obrovskou přesilu, ale my jsme Řekové a Řekové se nevzdávají". Armáda tedy vyrazila na cestu. Šli až došli k jednomu lesu. Zastavit stát zakřičel kapitán. Celé vojsko se rázem zastavilo. Před tou obrovskou armádou stála ještě mnohem větší armáda. Najednou nepřátelská armáda vyrazila kupředu. Boj začal. Bojovníci bojovali, zbraně řinčely, šípy létaly a Řekové prohrávali. Najednou z lesa vyběhl tygr který běžel přímo k sedlákovi. Tygr nesl v tlamě meč. Sedlák se nejprve tygra bál a proto se ho snažil odehnat svou zbraní, ale když viděl, že tygr ho nechce zabít, ale chce mu dát meč tak ho odhánět přestal. Vzal si od tygra meč, ale tygr pořád neodcházel. Vypadalo to jakoby tygr chtěl aby si na něj sedlák nased. Sedlák si tedy skusil na něj nasednout a co se nestalo. Tygr začal uhánět k nepřátelskému vojsku a hryzal nepřátele. Seldák se po chvíli spamaloval a pomámáhal tygrovi tak, že sekal nepřátle mačem který mu tygr daroval. Po chvíli nepřátelé utekli a sedlák padl vysílením. Když se probudil ocitl se sedlák znovu na svém statku i ze svou rodinou. Vedle své postele viděl ležet ten meč co mu daroval tygr, ale po tygrovi nebylo ani vidu ani slechu.
Tímto však můj příběh nekončí. Nepřátelští vojáci kteří z boje utekli vypověděli průběh boje svému královi. Král, velice rozzlobený vstal ze svého trůnu a zakřičel"přineste mi toho tygra a toho sedláka, ale chci je živé! a teď běžte". Tygr se to však dozvěděl a běžel varovat sedláka a jeho rodinu. Sedlák hned pochopil o co jde, vzal si meč a chtěl jít bojovat s nepřáteli. Tygr mu to však nedovolil jelikož byl moc unavený, tudíž nemohl bojovot a meč má kouzelnou moc pouze když je v tygrově blízkosti. To však sedlák nevěděla a prto se vydal do boje proti nepřátelům. Netrvalo dlouho a sedláka nepřátelé zajali a dovedli ho před krále. "Ale, ale koho pak to tu máme" řekl král vlídným hlasem když uviděl sedláka. "Utnout hlavu" zakřičel tentokrát rozzlobeně. "Teď už zbývá jen dostat to hnusné pruhované zvíře" pomyslel si král. Tygr ucítil že se sedlákem je zle a rychle mu běžel na pomoc. Tajně se proplížil do věznice kde byl držen sedlák a pokoušel se přehryzat mříž. Nepodařilo se mu to. Skusil ukrást klíče od věznice spícímu strážci. To už se mu podařilo. Rychle je podal sedlákovi a ten se odemkl. Sedlák a tygr se rozběhli ven. Tajně se proplížili ven z města a utíkali po cestě směrem do sedlákovi vesnice. Sedlák si však spomněl že tam nechali meč. Tygr mu však naznačil, že takovích mečů má ve své skrýši plno, proto se rozběhli do lesa aby jeden z těchto mečů dal tygr sedlákovi. Sedlák za meč poděkoval a oba pokračovali dál v cestě. Už byli blízko vesnice, ale najednou se zastavili. Vesnice byla celá vypálená. Sedlák byl strašně rozzuřený nasedl na tygra a ten rychlostí větru uháněl do města zlého krále. Všechny obyvatelé do jednoho vyvraždili zbyl už pouze král toho svázali k trůnu a nechali ho shořet s městem. Sedláka s tygrem se vydali do jiné země tam si sedlák našel práci a tygra vychovával jako svého mazlíčka. Po dvou letech však nastala válka i tam a tak sedklák s tygrem rači rychle utekli zpátky do své rodné země tam se sedlák znovu oženil a tygr ten se vrátil do svého úkrytu a když zase nastala válka tak tygr opět někomu daroval jeden ze svých mečů.
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru