• Vážení hráči, ve středu 11. prosince proběhne aktualizace hry na verzi 2.278. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, vyslyšte volání Nike, bohyně vítězství - hledá nejlepší atlety pro účast na zimní Grepolympiádě! Více informací najdete na herním fóru

KRAL JAN - Veža

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser

Guest
Po víťaznej bitke vtedy malého a bezvýznamného kráľa Allemana nad Faéstom a štedrej odmene neznámemu mužovi sa do mesta vrátil zvyčajný pokoj so svojimi zvyčajnými radosťami a starosťami. Avšak neplatilo to pre všetkých. Kráľ so svojimi radcami museli riešiť iné starosti - zlepšenie bezpečnosti občanov.
"Navrhoval by som postaviť maják, zlepšilo by to postavenie našich lodí pri boji," navrhol prvý radca.
"Ja by som zas dal vylepšiť hradby, poznám pár odborníkov na bezpečnosť," navrhoval druhý.
"Nesúhlasím, treba si zaistiť lojalitu a vernosť podriadených krajín, postavme termálne kúpele," navrhol tretí.
Kráľ si nevedel čo počať, nuž eda dal hlasovať ľudu, čo si vyberie. Vyhrali hradby, a preto sa o pár dní začali v meste zhromažďovať stavbári, maliari a architekti z celého okolia. Na kráľov pokyn sa za zvuku fanfár položil základný kameň. Nato najvyšší Hérin kňaz Malkus začal tancovať oslavý tanec na jej počesť.
Po piatich dňoch stavby si kráľ zavolal radcov a hovorí: "Zdá sa mi, že výstavba ide pomaly. Nie preto, že by sme nemali šikovných ľudí, alebo žeby nepracovali, či zaháľali, no preto, že sú unavení. Nemajú síl. Dajte im viac jedla!"
"Ale tým stúpne rozpočet na stavbu," ozval sa prvý radca. "To nevadí, veža musí byť pevná, aby sa neopakovala minulosť," rozhodol kráľ.
Avšak ani to neprinieslo želaný výsledok. Keď po dalších dvoch týždňoch stavby kráľ videl výsledok, nebol veľmi spokojní. "Radcovia moji, koľko máme k dispozícii robotníkov?"
"Presne 23, pane."
"To je málo! Povolajte všetkých roľníkov, sluhov, koniarov a lodiarov do služby! Koľko by to bolo potom?"
"Okolo 6O pane."
"To je dobré! Uskutočnite môj rozkaz!"
A tak sa na kráľov príkaz zdvihli všetci ľudia od svojej roboty a išli pracovať na vežu. Aj keď im dodávali dostatočné množstvo surovín a dávali dosť jedla, bola to namáhavá robota a pracovalo sa neskoro do noci. Aj najsilnejší siláci mesta sa hrbili pod tonami kameňa, dreva a mincí, ktoré bolo potrebné vytiahnuť hore. No však do mesiaca sa ukázala múdrosť kráľovho rozhodnutia - všetko bolo takmer hotové - nedokončená ostávala posledná polovica strechy.
O týždeň nato sa v meste konala veľká slávnosť - víno tieklo potokmi, ľudia tancovali, hudobníci hrali na harfe, lýre a citare. Vtom vystúpil kráľ s prejavom: " Milí moji poddaní, dnes sme úspešne zaŕšili stavbu tohto mesta, nie len vďaka mne, ale predovšetkým vďaka vám, môj ľud. Dám za vás život! Teraz tancujte a veseľte sa na svoju oslavu!"
"HURÁ, HURÁ, HURÁ!!" skríkol všetko ľud. "Na KRÁĽA! Na jeho RODINU!!!" A začala sa zábava - muži, ženy a deti sa zabávali, tlieskali, tancovali a pili až pokým nepomreli..:)
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru