• Vážení hráči, Dne 30.4.2024 (úterý) bude hra aktualizována na verzi 2.311. V důsledku toho se do hry nebudete moci po určitou dobu přihlásit. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vaši zvědové spatřili hordy lodí, které se shromažďují na obzoru. Vaším úkolem je potápět lodě v mlžných mořích a bránit své vody! Taková akce samozřejmě potěší bohy a Áres vás odmění jedinečnými odměnami. Odpovíte na jeho volání?Více informací najdete na herním fóru

Pravidla fóra

  • Zakladatel vlákna DeletedUser40
  • Vytvořeno
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

DeletedUser40

Guest
§ 1 Všeobecná ustanovení
• Každý uživatel fóra je povinen znát a v celé míře dodržovat veškerá pravidla stanovena v následujících odstavcích.
• Každý uživatel fóra je povinen respektovat rozhodnutí, které stanoví administrátor hry či správci fóra (dále jen moderátoři).
• Pouze moderátor má právo určit, zda se jednalo o porušení pravidel, či nikoliv.
• Moderátoři mají právo upravit či odstranit Vaše témata nebo příspěvky. A na základě prohřešku udělit uživateli trest. Výši trestu mají moderátoři stanovenou v interních pravidlech.
• Některé sekce mají svá rozšiřující pravidla, které je nutno znát v případě, že se do dané sekce aktivně zapojujete.
• Grepolis tým si vyhrazuje právo tato pravidla libovolně měnit, případně je upravovat. Veškeré přestupky proti těmto pravidlům mohou být příčinou udělení varování nebo blokace účtu.

§ 2 Komunikace
• Komunikovat je povoleno pouze v češtině a slovenštině, případně pro menší skupiny jiných národností také v angličtině. Ostatní jazyky nejsou tolerovány.
• Vzhledem k tomu, že se na fóru i ve hře objevují různé věkové kategorie, komunikace by měla být zdvořilá a s úctou.
• Je zakázáno používat kdekoliv na fóru či v soukromých zprávách vulgarismy, urážky nebo provokace vůči jiným hráčům.
• Částečně vyhvězdičkované (či jinak upravené vulgarismy) budou brány, jako by byly uvedeny v plném znění.
• Za smysluplné příspěvky jsou považovány ty, které se týkají daného tématu. Pokud nemůžete vymyslet smysluplný příspěvek, je lepší nepsat nic. To platí zejména pro příspěvky typu „LOL, ROFL, OMG, OK“ atd. Více informací najdete zde.
• Není povoleno kárat ostatní uživatele za jejich gramatiku a pravopis.
• Je přísně zakázáno prezentovat na fóru extremistická hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus, či cokoliv jiného, co by Grepolis tým určil za nevhodné.
• Je zakázáno jakkoliv vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.
• Je přísně zakázané kdekoliv na fóru prodávat či shánět jiný účet ke koupi, výměně či darování. Více informací najdete zde.
• Osobní komunikaci mezi dvěma uživateli směřujte do soukromých zpráv.

§ 3 Profil hráče
• Je zakázáno používat přezdívku (nick), která je vulgární, nevhodná nebo napodobuje herní přezdívku člena Grepolis týmu.
• Vulgární, extremistické nebo jinak nevhodné obrázky v avataru či profilovém obrázku budou smazány a uživatel potrestán.
• Podpis hráče nesmí být zbytečně velký, urážlivý či jiným způsobem nevhodný.
• Jakákoliv reklama v podpisu na jiné online hry, které nebyli vytvořeny firmou InnoGames GmbH, může být trestána až trvalou blokací uživatele.
• Dbejte na to, aby váš obrázek v podpisu nebyl příliš velký. O tom, zda je či není příliš velký v případě sporu, rozhodne moderátor.
• Je zakázané do podpisu vkládat animované obrázky které svítí, blikají či se rychle pohybují.

§ 4 Vytvoření tématu
• Dbejte na to, abyste téma založili ve správné sekci. (Jedná-li se o otázku, vytvořte téma v sekci Otázky; jedná-li se o nějaký nápad na vylepšení, vytvořte téma v sekci Návrhy & Nápady atd.)
• Předtím, než vytvoříte nové téma, použijte tlačítko Hledat, které naleznete na hlavním panelu. Ověřte si, zda se daný problém již neprojednával.
• Dodržujte správné pojmenování jednotlivých témat, usnadní to případné hledání důležitých věcí na fóru. Vyhýbejte se všeobecným názvům témat (např. názvy - Otázka, Pomoc apod.).

§ 5 Vkládání příspěvků

• Dbejte na to, abyste příspěvek vložili do správného tématu.
• Je doporučeno nedávat více příspěvků v jednom tématu bezprostředně za sebou - použijte tlačítko Upravit příspěvek (upravit příspěvek lze jen 60 minut po jeho vložení). Druhý příspěvek je užitečný, pokud chcete vyjádřit něco důležitého, na co jste zapomněli při psaní prvního zapomněli (v případě pouhého přepracování by si hráči, kteří navštívili stránku s příspěvkem před jeho upravením, nemuseli všimnout přepracování).
• Citace jsou doporučeny pouze v případě, že se jedná o starší příspěvek, citujete jen část posledního příspěvku nebo do svého příspěvku řadíte komentáře k více příspěvkům (byť včetně posledního). Necitujte příspěvky bezprostředně před Vašim příspěvkem, zvláště pokud je daný příspěvek dlouhý. Zbytečné citace mohou být zkráceny nebo vymazány.

§ 6 Vkládání obrázků
• Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které jsou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).
• Větší obrázky se snažte vkládat do tzv. spoileru.

§ 7 Reklama
• Je zakázáno prostřednictvím fóra šířit reklamu (tento bod se týká i odkazů) na jiné hry (výjimku tvoří hry a webové stránky společnosti InnoGames GmbH) .
• Řetězové emaily nebo linky k tzv. „zlodějským hrám“ (hra, ve které provozovatelé požadují rozšiřování linků) jsou přísně zakázány.

§ 8 Autorská práva
• Nepoužívejte ve svých příspěvcích žádný materiál - na který má někdo jiný autorská práva - bez autorova souhlasu.
• Je zakázano využívat (či zjevně napodobovat) avatary jiných uživatelů fóra - a to bez jejich souhlasu.

§ 9 Support - herní podpora

• Je zakázáno na fóru zveřejňovat komunikaci se supportem - herní podporou.
• Je zakázáno kritizovat práci či postupy Grepolis týmu. V případě nespokojenosti vůči členovi Grepolis týmu žádejte delegaci tiketu na někoho z vedení hry, v případě nespokojenosti s prací moderátorů žádejte delegaci tiketu k hlavnímu moderátorovi fóra.
• Urážky, vulgarita či provokace vůči moderátorům, supportérům či administrátorům mohou být potrestány okamžitou blokací. Témata a příspěvky vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči členům Grepolis týmu budou vymazány a jejich autor potrestán.

§ 10 Tresty a blokace na fóru
• V případě porušení pravidel budete upozorněni formou tzv. karty, pokud bude porušení závažnější, může dojít ihned k blokaci.
• V případě zablokovaného účtu má potrestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.
• V případě závažného prohřešku na fóru může následovat i trest ve hře.
• Pro nahlášení porušení pravidel ve hře nepoužívejte toto fórum, ale napište tiket na support.
• Pro nahlášení porušení pravidel fóra použijte, prosím, tlačítko s obrázkem vykřičníku (které se nachází na levé straně každého příspěvku).
• Libovolná zmínka o herních banech, diskuzi o blokaci (ve hře nebo na fóru) je zakázána.
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru