• Vážení hráči, Dne 3.4.2024 (středa) bude hra aktualizována na verzi 2.309. V důsledku toho se do hry nebudete moci po určitou dobu přihlásit. Níže naleznete podrobný seznam změn. Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na herním fóru
  • Vážení hráči, v úterý 2. dubna v 10:00 hodin (serverového času) nás navštíví speciální host: vybíravá a stále hladová mýtická slepice z podsvětí. Nakrmte ji a získejte odměny pro svou říši! Najít krmení pro slepici je snadné. Obyčejnými akcemi ve hře: stavba budov, útočení/bránění, zkoumání, cvičení jednotek a sesílání kouzel můžete získat různé ingredience. Více informací najdete na herním fóru

Soutěž Kvíz

mikosansobi

Grepolis tým
Vážení hráči,

chcete získat zlaté mince a procvičit si vědomosti? Deset z vás, kteří nám co nejrychleji pošlou správně vyplněný kvíz, obdrží 300 zlatých mincí.


1. Kdo byl Léonidás?

a) sochař
b) velitel makedonské armády
c) spartský král
d) řecký filozof

2. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?
a) u Plataj
b) u Thermopyl
c) u Marathónu
d) u mysu Makalé

3. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?
a) Plataj
b) Alexandrie
c) Salamína
d) Olympie

4. Co označovalo slovo Sparta?
a) stát za hranicemi Řecka
b) městský stát s důrazem na vojenský způsob života
c) městský stát s důrazem na duševní hodnoty
d) místo 1. olympijských her

5. Artemida byla bohyně
a) slunce
b) lovu
c) vína
d) lásky

6. Nejvyšším bohem v Řecku byl
a) Neptun
b) Hádés
c) Zeus
d) Jupiter

7. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval
a) Empedoklés
b) Anaxagorás
c) Démokritos
d) Anakreón

8. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s
a) Číňany
b) Peršany
c) Římany
d) Egypťany

9. Co to byl městský stát?
a) sjednocené obce ve vyšší celek (např. ve starověkém Řecku)
b) dobyté území
c) stát za hranicemi Řecka
d) osada mimo mateřskou zemi

10. Kdo byl Heinrich Schliemann?
a) archeolog, objevitel Tróje
b) dějepisec píšící o peloponéské válce
c) propagátor olympijských her
d) překladatel Homéra

11. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?
a) Léonidás
b) Drakón
c) Solón
d) Periklés

12. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je
a) Protágoras
b) Hérodotos
c) Diogénes
d) Homér

13. Kdo byl Hérodot?
a) nejvyšší aténský úředník
b) autor dějin řecko-perských válek
c) autor komedií
d) velitel makedonské armády

14. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u
a) Marathónu
b) Plataj
c) Salamíny
d) Thessalie

15. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl
a) Zeus
b) Hádés
c) Charón
d) Poseidón

16. Kdo byl pro Řeky barbar?
a) příslušník "neřeckých států"
b) kočovník nebo pastevec
c) nevzdělaný Řek
d) otrok

17. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?
a) Charón
b) Hermés
c) Kerberós
d) Dionýso

18. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku
a) Miltiadés
b) Peisistratos
c) Filip Makedonský
d) Léonidás

19. V čele Sparty stáli
a) 2 konzulové
b) 2 tyrani
c) 2 tribuni
d) 2 králové

20. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?
a) Mezopotámie
b) Makedonie
c) Persie
d) Indie

21. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá
a) Olympie
b) Olymp
c) Parthenon
d) Akropolis

22. Peloponéskou válku vyhrála
a) Sparta
b) Sýrie
c) Persie
d) Makedonie

23. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to
a) Persefoné
b) Héra
c) Afrodita
d) Athéna

24. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v
a) Babylonu
b) Makedonii
c) Olympii
d) Aténách

25. Co znamená slovo "demokracie"?
a) řečnický útvar
b) neomezená vláda jednotlivce
c) státní útvar, v jehož čele stojí král
d) vláda lidu

26. Na které hoře sídlili řečtí bohové?
a) na hoře Elba
b) na Olympu
c) na Etně
d) na Vesuvu

27. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval
a) Paris
b) Héfaistos
c) Xenofón
d) Perseus

28. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?
a) Hermann Staidinger
b) Heinrich Schliemann
c) Ludwig Börne
d) Karl Ziegler

29. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval
a) Démétér
b) Hermés
c) Héfaistos
d) Kerberós

30. Co byla (byly) kolonie?
a) osada mimo mateřskou zemi
b) sjednocené obce ve vyšší celek
c) bájná postava řeckých dějin
d) otrokyně zajatá ve válkáchHodně štěstí :)
 

Thasoss

Grepolis tým
Co by se stalo, kdyby byla data ukončení soutěží pevně daná (a taky napsaná v zadání s nějakými dalšími pravidly) a nebylo to podle toho, jak se to hodí? :p
 
Nahoru